Przejdź do serwisu tematycznego

Spotkanie Klubu Użytkowników K9 w Helsinkach

Trzecie spotkanie Klubu Użytkowników 155-mm haubic samobieżnych K9 Thunder odbędzie się w Helsinkach w Finlandii w dniach 23–25 stycznia.

23 stycznia 2024 r. przedstawiciele sił zbrojnych sześciu krajów eksploatujących opracowaną przez Hanwha Aerospace samobieżną haubicę K9 Thunder kal. 155 mm/52 zebrali się w Helsinkach w Finlandii na dorocznym spotkaniu Klubu Użytkowników K9.

Zdjęcia: Hanwha Aerospace

Gospodarzem tegorocznego spotkania, trzeciego tego typu od 2022 r., jest Finlandia, która przystąpiła do NATO, a armia fińska eksploatuje systemy artyleryjskie K9 Moukari. Udział w spotkaniu bierze około 50 delegatów wojskowych z sześciu krajów-użytkowników K9: Republiki Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, PolskiAustralii, natomiast Stany Zjednoczone Ameryki dołączyły do spotkania w charakterze obserwatora.

W trzydniowym spotkaniu biorą także udział delegaci z spółek obronnych, takich jak Millog z Finlandii, Kongsberg z Norwegii, Huty Stalowa Wola z Polski, Van Haltern z Królestwa Niderlandów i Soucy z Kanady, prowadzący rozmowy na temat partnerstw przemysłowych.

Pierwszego dnia trzydniowego spotkania uczestniczące kraje przedstawiły własne prezentacje na temat stanu funkcjonowania systemów K9 i zdobytych przez nich doświadczeń. Prezentacje w dużej mierze koncentrowały się na dzieleniu się doświadczeniem, wiedzą i know-how w zakresie eksploatacji, obsługi i szkolenia z użyciem haubic K9.

Haubica K9 jest w czynnej służbie sił zbrojnych w siedmiu krajach, w tym w Republice Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polski, Indii i Turcji, podczas gdy Australia i Egipt są gotowe wdrożyć do służby haubice w nadchodzących latach (K9 jest oferowana obecnie w Rumunii, a zainteresowanie zakupem wyraził Wietnam).

Tegoroczne spotkanie jest doskonałą okazją do podkreślenia znaczącej roli Polski w NATO, będącej największym klientem systemu artyleryjskiego K9. Wydarzenie to także pogłębiona analiza znaczenia Społeczności Użytkowników K9, opartej na unikatowych doświadczeniach Sił Zbrojnych RP. Ponadto podkreślana jest kluczowa pozycja Polski w szerszej międzynarodowej społeczności użytkowników systemu K9.

Podczas prezentacji południowokoreański urząd zamówień obronnych DAPA (Defense Acquisition Program Administration) podzielił się informacjami na temat planów rozwoju dotyczących opracowania w następnej dekadzie wariantów nowej generacji K9A2 i K9A3 (Modernizacja południowokoreańskich K9A1 Thunder zatwierdzona).

Haubica K9A2 będzie wyposażona w całkowicie zautomatyzowaną wieżę, zapewniającą wyższy poziom automatyzacji, zabójczości, przeżywalności i cyfryzacji. K9A3 ma charakteryzować się zwiększonym zasięgiem dzięki wyposażeniu w lufę długości 58 kalibrów wraz z dalszą automatyzacją i wdrożeniem sztucznej inteligencji w celu zapewnienia rozwiązania łączącego pojazdy załogowe i bezzałogowe, maksymalizującego efekt zabójczości i przeżywalności.

Hanwha Aerospace ujawniła plan utworzenia centrum części zamiennych K9 w Europie, które będzie bardziej skutecznie i systematycznie zapewniać zintegrowane wsparcie logistyczne krajom-nabywcom K9 w regionie (Hanwha Aerospace o współpracy z Polską w zakresie eksploatacji i produkcji haubic K9).

Wiceprezes Cho Sang-hwan, szef grupy biznesowej obsługi technicznej, napraw i przeglądów (MRO) w Hanwha Aerospace, powiedział:

Hanwha Aerospace priorytetowo traktuje dostarczanie odpowiednich rozwiązań krajom-użytkownikom K9, aby zapewnić stabilną eksploatację i obsługę samobieżnych haubic K9. W związku z tym jesteśmy całkowicie zaangażowani w oferowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wsparcia logistycznego dla naszych klientów.

Jesteśmy dumni, że Polska, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w użytkowaniu haubicy Krab na podwoziu K9, odgrywa wiodącą rolę w klubie – powiedział Billy Boohwan Lee, szef Hanwha Aerospace Europe z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy całkowicie zaangażowani we wspieranie modernizacji polskiej artylerii poprzez budowanie silnych partnerstw z lokalnymi firmami obronnymi, a także polskim rządem i wojskiem (Kolejne Kraby dla Sił Zbrojnych RP – umowa ramowa podpisana).

Drugiego dnia spotkania odbędą się sesje grup roboczych, podczas których omówione zostaną sposoby uzyskania najlepszych efektów swoich systemów K9 pod względem obsługi, taktyki i szkolenia. Na zakończenie wydarzenia delegaci mają w planie zwiedzanie zakładu spółki Millog zajmującego się obsługą, naprawami i przeglądami, lokalnego dostawcy K9 dla Fińskich Sił Obronnych oraz bazy jednostki wyposażonej w K9 w Hameenlinna.

Klub Użytkowników K9 został uruchomiony w kwietniu 2022 roku w Changwon, a jego spotkania odbywają się rotacyjnie w różnych krajach. Gospodarzem pierwszego spotkania była Republika Korei, drugie wydarzenie odbyło się w Norwegii w 2023 r., a trzecie, obecne, w Finlandii.

Klub Użytkowników K9, funkcjonujący jako wspólna inicjatywa sił zbrojnych i organizacji eksploatujących samobieżne haubice K9, stanowi platformę ciągłej wymiany informacji i spostrzeżeń. Trwająca dyskusja koncentruje się wokół kluczowych aspektów, takich jak optymalizacja działania systemu K9, aktywne uczestnictwo przedstawicieli różnych krajów, zmiana gospodarzy w celu zapewnienia sprawiedliwego zaangażowania, globalny charakter współpracy, zaangażowanie partnerów przemysłowych, prowadzenie wyspecjalizowanej grupy roboczej sesje i prezentacja najnowocześniejszych technologii.

Nadrzędnym celem tych rozważań jest osiągnięcie optymalnej wydajności systemu K9 poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i budowanie efektywnej platformy wymiany informacji. Ta dynamiczna wymiana pomysłów ma kluczowe znaczenie dla wskazania innowacyjnych ścieżek i nowych kierunków ciągłego rozwoju systemu artyleryjskiego K9. Klub Użytkowników K9 jest świadectwem zaangażowania swoich członków w ciągłe doskonalenie, współpracę i rozwój najnowocześniejszych rozwiązań artyleryjskich.

K9 Thunder, jest najpopularniejszą samobieżną haubicą na świecie, mającą ponad 50% udziału w światowym rynku tego rodzaju uzbrojenia. Obecnie w służbie jest około 1800 egzemplarzy. Samobieżna haubica na podwoziu gąsienicowym może zapewnić spójne, dokładne i szybkie efekty na dystansach powyżej 40 km przy dużej szybkostrzelności i siły ognia, ponieważ jest zoptymalizowana do działań strzelaj i odskocz, wystrzeliwania wielu pocisków i natychmiastowego przemieszczenia się w inne miejsce, aby uniknąć ognia kontrbateryjnego.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X