25 czerwca służba prasowa 23. Śląskiego Pułku Artylerii poinformowała, że trzy dni wcześniej,  specjaliści dywizjonowego modułu ogniowego (dmo) Regina rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w Hucie Stalowa Wola (HSW). W ciągu najbliższych tygodni artylerzyści 2. dywizjonu artylerii samobieżnej zostaną przeszkoleni z budowy i obsługi 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab, Wozów Dowódczych (WD) i Wozów Amunicyjnych (WA), a także Wozów Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE) (Kolejne Raki i Kraby, 2019-10-30).

W szkoleniu specjalistycznym artylerzystów z 23. Śląskiego Pułku Artylerii biorą udział specjaliści ze spółki WB Electronics, która dostarcza do KMO Rak Zautomatyzowane Zestawy Kierowania Ogniem TOPAZ / Zdjęcie: Remigiusz Kwieciński, 23. Śląski Pułk Artylerii

W szkoleniu specjalistycznym artylerzystów z 23. Śląskiego Pułku Artylerii biorą udział specjaliści ze spółki WB Electronics, która dostarcza do KMO Rak Zautomatyzowane Zestawy Kierowania Ogniem TOPAZ / Zdjęcie: Remigiusz Kwieciński, 23. Śląski Pułk Artylerii

Szkolenie odbywa się pod nadzorem instruktorów i specjalistów z Huty Stalowa Wola oraz przedstawicieli spółki WB Electronics (wchodzącej w skład Grupy WB) i Jelcz. Kluczowym elementem szkolenia będzie również przygotowanie dowódców do realizacji zadań w Zautomatyzowanym Zestawie Kierowania Ogniem TOPAZ, a w końcowym etapie szkolenia realizacja zadań ogniowych za pomocą ahs (Udział Grupy WB w CWIX 2020, 2020-06-20).

W inauguracji szkolenia uczestniczył pełniący obowiązki dowódcy 23. Śląskiego Pułku Artylerii ppłk Marek Wasielewski i dowódca 2. dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk Jacek Jackowski, którzy zapoznali się jego przebiegiem. Wizyta stanowiła okazję do omówienia dalszej współpracy ze specjalistami HSW w zakresie szkolenia i wymiany doświadczeń z użytkowania nowego sprzętu, który pod koniec roku wejdzie na wyposażenie pułku z Bolesławca, podlegającego 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Pierwszą jednostką Wojsk Lądowych, przezbrojoną w ahs Krab był 11. Mazurski Pułk Artylerii, podlegający 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Pojazdy na Uniwersalnym Podwoziu Gąsienicowym Nowej Generacji (UPG-NG) zostały przekazane 30 listopada 2012. Gdy podwozia nie spełniły oczekiwań, wieże zintegrowano z zakupionymi na licencji w Korei Płd. podwoziami K9. 96 dział na nowym podwoziu za ponad 4,5 mld zł zamówiono 14 grudnia 2016. Dostawy elementów DMO Krab do 5. Lubuskiego Pułku Artylerii (11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej) zrealizowano w marcu, czerwcu i październiku 2019 (Kolejne Raki i Kraby, 2019-10-30;  Kolejne Kraby do Sulechowa, 2019-06-26; Pierwszy moduł Regina, 2019-03-18).

Na podstawie dotychczasowych umów, Wojsko Polskie ma otrzymać łącznie 120 dział (włącznie z prototypami), a zakup kolejnych został uwzględniony w podpisanym 10 października 2019 przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2021-2035 (Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035, 2019-10-10).

Co warte podkreślenia, Spółka Mesko, wraz z Centrum Rozwojowo Wdrożeniowym Telesystem-MESKO, WAT i ukraińską spółką DKKB Łucz, pracują nad naprowadzaną laserowo amunicją  APR 155 do ahs Krab. Wcześniej jednak Zakłady Mechaniczne Dezamet 24 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej z nabojem odłamkowo-burzącym OFd MKM o zasięgu ponad 30 000 m oraz 6 tys. sztuk amunicji specjalistycznej z nabojem odłamkowo-burzącym OFd MKM z gazogeneratorem o zasięgu 40 300 m na podstawie umowy o wartości ponad 420 mln zł brutto z 9 grudnia 2019 (Dostawy amunicji z Mesko i Dezametu, 2019-12-10).