19 czerwca Grupa WB poinformowała, że przedstawiciele spółki WB Electronics po raz kolejny biorą udział w zorganizowanym przez NATO międzynarodowym ćwiczeniu o kryptonimie Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration (CWIX) 2020.

Międzynarodowe ćwiczenie CWIX  ma na celu testowanie, badanie oraz weryfikowanie nowych technologii teleinformatycznych, które mogą być wdrożone do poszczególnych dowództw w NATO. Polska, w tym Wojsko Polskie, bierze udział w ćwiczeniu od 2001. Na grafice zobrazowanie wygenerowane przez system TOPAZ rozwijany przez WB Electronics / Grafika: Grupa WB

Międzynarodowe ćwiczenie CWIX ma na celu testowanie, badanie oraz weryfikowanie nowych technologii teleinformatycznych, które mogą być wdrożone do poszczególnych dowództw w NATO. Polska, w tym Wojsko Polskie, bierze udział w ćwiczeniu od 2001. Na grafice zobrazowanie wygenerowane przez system TOPAZ rozwijany przez WB Electronics / Grafika: Grupa WB

Organizatorem corocznego ćwiczenia jest Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji ACT (Allied Command Transformation) z Norfolk w USA, czyli jedno z dwóch dowództw strategicznych NATO, zajmujące się dostosowaniem zdolności wojskowych Sojuszu do nowych wymagań geopolitycznych. Ćwiczenie ma na celu testowanie, badanie oraz weryfikowanie nowych technologii teleinformatycznych, które mogą mieć kluczowe znaczenie w reformie i zwiększaniu efektywności działań poszczególnych dowództw w NATO. Uczestniczy w nich 20 państw z NATO i Unii Europejskiej.

Ze względu na pandemię COVID-19 tegoroczna edycja jest organizowana zdalnie. W ubiegłym roku kulminacja CWIX miała miejsce w Centrum Szkolenia Sił NATO (Joint Force Training Centre, JFTC)  w Bydgoszczy, odpowiedzialnym za koordynację wydarzenia.

Eksperci spółki WB Electronics zajmują się weryfikacją funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ klasy C4ISTAR, opracowanego dla Wojska Polskiego oraz wdrażanego i ciągle rozwijanego od lat 1990. (TOPAZ nagrodzony, 2019-06-18).

System składa się z sześciu wyspecjalizowanych modułów, zapewniającym dowódcom pełną świadomość sytuacyjną na współczesnym wielowymiarowym polu walki. Podstawowym modułem jest TOPAZ Tactics, wspierający planowanie, dowodzenie i kierowanie, a także zobrazowanie sytuacji taktycznej pola walki na tle map cyfrowych, śledzenie wojsk własnych oraz integrację z systemami koalicyjnymi.

Co warte uwagi podczas ćwiczenia specjaliści spółki WB Electronics testują niektóre funkcjonalności oprogramowania DSS (Dismounted Soldier System), opracowany dla programu zaawansowanego indywidualnego systemu walki Tytan, który jest projektem polskiego żołnierza przyszłości. WB Electronics oraz wchodząca w skład Grupy WB, spółka Radmor, są częścią konsorcjum złożonego łącznie z trzynastu polskich podmiotów, odpowiedzialnego za system Tytan (MSPO2019: Tytan w połowie 2020, 2019-09-07).

Samo ćwiczenie zostało poprzedzone trzema konferencjami planistycznymi i audytem bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych: Wstępną Konferencją Planistyczną (CWIX 2020 Initial Planning Conference) pomiędzy 12 a 15 listopada 2019 w niemieckim Garmish Partenkirchen, Główną Konferencją Planistyczną (CWIX 2020 Main Planning Conference) pomiędzy 07 a 10 stycznia 2020 w niemieckim Poczdamie, Końcową Konferencją Koordynacyjną (CWIX 2020 Final Coordination Conference) pomiędzy 17 a 20 marca 2020 w duńskim Slagelse oraz audytem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Polskę reprezentuje przede wszystkim Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP), którego najważniejszymi celami są testowanie nowych zdolności WP do budowy narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zarządzanie misjami w ramach NATO (Federated Mission Networking, FMN) zgodnie z wymaganiami SPIRAL 2 i 3, sprawdzenie zdolności eksploatowanych i modernizowanych rozwiązań narodowych do wymiany informacji z systemami koalicyjnymi, zapoznanie i sprawdzenie przydatności propozycji modernizacyjnych narodowych producentów do eksploatowanych w WP rozwiązaniach teleinformatycznych oraz kontynuowanie testów tychże rozwiązań przewidywanych do wdrożenia, a także testowanie rozwiązań innowacyjnych wspierających zdolność WP do dowodzenia.

W ćwiczeniu CWIX 2020 bierze udział także m.in. spółka PIT-Radwar, która weryfikuje Wieloszczeblowy, Zintegrowany System Wspomagania Dowodzenia i Kierowania Walką (WZSWDKW) Feniks C2IS. System jest oferowany w programie na dostawę Zintegrowanego Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia Wojsk Lądowych Wierzba.