Magazyn

Militarny Magazyn MILMAG to internetowe czasopismo poświęcone obronności, wojsku, strzelectwu i aktywnemu stylowi życia.
Magazyn wydawany w języku polskim i angielskim jest dostępny globalnie. ISSN 2544-917.