3 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej formalnie przekazało Wojsku Polskiemu V Kompanijny Moduł Ogniowy (KMO) M120K Rak, złożony z 8 kołowych 120-mm moździerzy automatycznych i 4 artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD). Nowe wyposażenie trafiło do 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu im. gen. bryg. Andrzeja Galicy.

Podczas uroczystości przekazania V KMO M120K Rak, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że moździerze Rak powstały w wyniku polskiej myśli technicznej, projektów i działań podejmowanych przez polskich inżynierów.

Podczas uroczystości przekazania V KMO M120K Rak, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że moździerze Rak powstały w wyniku polskiej myśli technicznej, projektów i działań podejmowanych przez polskich inżynierów.

Wozy ogniowe i dowodzenia opuściły Hutę Stalowa Wola (HSW) pod koniec października, jest to już drugi KMO M120K Rak, który podlega 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Pierwszy, a formalnie IV KMO, trafił do 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie pod koniec sierpnia (Kolejne Raki dla WP, 2018-08-24). W przyszłości oba bataliony będą podlegać formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej  z dowództwem w Siedlcach, w skład której wejdą 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 1. Warszawska Brygada Pancerna i nowo tworzona 19. Brygada Zmechanizowana w Lublinie (SKON o 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2018-11-15).

Minister wyraził zadowolenie, że nowe wyposażenie wojskowe wzmacnia zdolności obronne naszego kraju właśnie w tej części Polski. Podkreślił, że decyzja o powołaniu 18. DZ wynikała z konieczności wzmocnienia potencjału obronnego kraju.

Minister wyraził zadowolenie, że nowe wyposażenie wojskowe wzmacnia zdolności obronne naszego kraju właśnie w tej części Polski. Podkreślił, że decyzja o powołaniu 18. DZ wynikała z konieczności wzmocnienia potencjału obronnego kraju.

Dostawy są realizowane na podstawie umowy z 28 kwietnia 2016 z konsorcjum HSW i Rosomak o wartości 968,3 mln zł brutto i dotyczą 64 M120 Rak i 32 AWD. Warto przypomnieć, że I KMO trafił do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu 30 czerwca 2017, natomiast II KMO do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie 23 października tego samego roku. Z kolei 22 stycznia 2018 wyruszył transport III KMO do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. W 2019 planowane są dostawy VI, VIII i VIII KMO, co pozwoli na sfinalizowanie umowy, zgodnie z założonym harmonogramem dostaw.

Szef MON wyraził, że zależy mu na tym, żeby 18. DZ była zorganizowana w sposób nowoczesny, w myśl standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego i była dywizją wzorcową dla innych jednostek Wojska Polskiego. /Zdjęcia: MON

Szef MON wyraził, że zależy mu na tym, żeby 18. DZ była zorganizowana w sposób nowoczesny, w myśl standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego i była dywizją wzorcową dla innych jednostek Wojska Polskiego. /Zdjęcia: MON

Etatowy Kompanijny Moduł Ogniowy docelowo będzie się składać z ośmiu M120 RAK i 4 AWD na podwoziu KTO Rosomak. Dodatkowymi komponentami będą dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR) i zaplecze logistyczne, złożone z trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA), jednego artyleryjskiego wozu remontu uzbrojenia (AWRU) i wozu zabezpieczenia technicznego (WZT)  (Systemy moździerzowe dla Czech, 2018-03-16; US Army poszukuje systemów moździerzowych, 2018-08-06).