23 sierpnia Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego elementy VII Kompanijnego Modułu Ogniowego (KMO) M120K Rak. Pierwszy KMO trafił do Cyfrowej Brygady w Międzyrzeczu 30 czerwca 2017. W jego skład wchodzi 8 kołowych 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak i 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD), a także – co jest nowością – artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU) na podwoziu Jelcz P662.D35 6×6.

Dostawa VII KMO M120K Rak jest realizowana zgodnie z zakładanym w umowie z 2016 harmonogramem

Dostawa VII KMO M120K Rak jest realizowana zgodnie z zakładanym w umowie z 2016 harmonogramem

Jeszcze w 2019 nastąpi przekazanie ostatniego, VIII KMO, a tym samym zakończy się realizacja kontraktu z 28 kwietnia 2016 o wartości 968,3 mln zł na dostawy 64 M120 Rak i 32 AWD. Oddzielna umowa na AWRU o wartości kilkudziesięciu mln zł brutto do wsparcia diagnostyczno-naprawczego KMO została zawarta 28 grudnia 2017 (Kolejne Kraby do Sulechowa, 2019-06-26).

Dostawa do Cyfrowej Brygady pierwszego KMO zainaugurowała odbiór 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak przez Wojsko Polskie. Drugi KMO trafił do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie 23 października 2017. Trzeci KMO trafił do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego (15. BZ). Czwarty transport opuścił Hutę Stalowa Wola (HSW) 24 sierpnia 2018 i trafił do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, natomiast 9 listopada tego samego roku piąty KMO trafił do 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich i został formalnie odebrany 3 grudnia. Szósty KMO opuścił HSW 12 czerwca i trafił także do 15. BZ (Szósta partia M120K Rak dla WP, 2019-06-12; Kolejne Raki dla WP, 2018-08-24; Kolejne Raki na wschodzie Polski, 2018-12-04).

M120 Rak wyposażono w opracaowany przez Grupę WB Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ, automat ładowniczy i uniwersalny system samoosłony pojazdu SSP-1 Obra-3, opracowany przez warszawską spółkę PCO. Moździerz jest jest w stanie prowadzić celny ogień na odległość od 8 do 12 km / Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

M120 Rak wyposażono w opracaowany przez Grupę WB Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ, automat ładowniczy i uniwersalny system samoosłony pojazdu SSP-1 Obra-3, opracowany przez warszawską spółkę PCO. Moździerz jest jest w stanie prowadzić celny ogień na odległość od 8 do 12 km / Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

Dostawa siódmego KMO nastąpiła w niecałe dwa tygodnie po zawarciu umowy przez Inspektorat Uzbrojenia MON z HSW o wartości 129 mln zł brutto na dostawę 24 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) na podwoziu Jelcz 882.53 8×8. Pojazdy trafią w latach 2019-2020 do wszystkich KMO M120K Rak. Dodatkowymi komponentami każdego KMO będą dwa artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR) i zaplecze logistyczne, złożone z trzech AWA, jednego AWRU i wozu zabezpieczenia technicznego (WZT). Projekt AWR jest w trakcie realizacji pracy rozwojowej  (Artyleryjskie wozy amunicyjne dla Raków, 2019-08-14).