4 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej, a formalnie Jednostka Wojskowa Nil (JWN) podpisała z Fabryką Broni Łucznik-Radom czteroletnią umowę na dostawy 20 tysięcy pistoletów Vis 100. Broń zacznie trafiać do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej od drugiej połowy 2019. Dostawy w ramach pierwszej umowy zakończą się w 2022.

Podpisanie umowy zostało połączone z oficjalnym nadaniem opracowanemu w Łuczniku pistoletowi PR-15 Ragun nowej nazwy – Vis 100. Nawiązuje ona do przedwojennego pistoletu wz. 35, a liczba odnosi się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Symboliczny certyfikat z nową nazwą wręczył minister obrony dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Fabryka Broni

Podpisanie umowy zostało połączone z oficjalnym nadaniem opracowanemu w Łuczniku pistoletowi PR-15 Ragun nowej nazwy – Vis 100. Nawiązuje ona do przedwojennego pistoletu wz. 35, a liczba odnosi się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Symboliczny certyfikat z nową nazwą wręczył minister obrony dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Fabryka Broni

Podpisanie umowy zostało połączone z oficjalnym nadaniem opracowanemu w Łuczniku pistoletowi PR-15 Ragun nowej nazwy – Vis 100 (Vis 100 dla Wojska Polskiego, 2018-12-02). Nawiązuje ona do przedwojennego pistoletu wz. 35, a liczba odnosi się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Symboliczny certyfikat z nową nazwą wręczył minister obrony Mariusz Błaszczak dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generałowi dywizji Wiesławowi Kukule.

Wprowadzenie pistoletu Vis 100 do amunicji 9 mm x 19 do uzbrojenia pozwoli na wycofanie z eksploatacji przestarzałych P-64 i P-83 zasilanych nabojem 9 mm x 18. Jest to broń, która nie spełnia wymagań współczesnego pola walki. Powinien je zastąpić bezkurkowy P-94 (Prexer WIST-94) dostosowany do zgodnej ze standardem NATO amunicji 9 mm x 19, jednak bardzo szybko uznano broń za niespełniającą oczekiwań Sił Zbrojnych. W 2007 Wojsko Polskie zaprzestało zakupów tej konstrukcji. Od tamtej pory trwał też proces poszukiwania następcy, połączony z modyfikacją WIST-ów. Wstępne wymagania do nowego pistoletu wojskowego sformułowano w 2009.

Vis 100 to samopowtarzalna konstrukcja bazująca na szkielecie ze stopu aluminium z kurkowym mechanizmem uderzeniowym. Broń dostosowana jest do mocowania dodatkowych akcesoriów na umieszczonej w przedniej części szkieletu szynie montażowej. Vis 100 pozbawiony jest zewnętrznych bezpieczników nastawnych, jedynym manipulatorem jest dźwignia zwalniacza kurka ulokowana w tylnej części zamka.

Nazewnictwo
Zgodnie z konwencją nazewniczą, gdyby Ministerstwo Obrony Narodowej chciało nawiązać do przedwojennych tradycji, a także wreszcie uporządkować nazewnictwo, to nowa broń powinna otrzymać miano 9-mm pistoletu wojskowego wz. 2017 Vis 100, od daty zakończenia badań kwalifikacyjnych. Wówczas można by używać też skrótu P-17. Opcjonalnie, gdyby nawiązywać do rocznicy odzyskania niepodległości pistolet wojskowy wz. 2018P-18.

Tak samo podstawowa konstrukcja rodziny MSBS-5,56, gdy już formalnie zostanie wprowadzona do uzbrojenia Sił Zbrojnych, winna nosić nazwę 5,56-mm karabinka podstawowego wz. 2017 Grot. Na razie nosi miano 5,56-mm karabinka MSBS-5,56KA0. Wbrew pozorom Grot pozostaje jedynie nazwą zakładową, nadaną przez Polską Grupę Zbrojeniową.