5 lutego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) odbyła się konferencja Cyber.mil.pl – integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił koncepcję budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) i działania związane z rozwojem zdolności MON w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, do końca 2020 zakończy się formowanie szóstego rodzaju Sił Zbrojnych RP – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) / Zdjęcie: Cyber.mil.pl

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, do końca 2020 zakończy się formowanie szóstego rodzaju Sił Zbrojnych RP – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) / Zdjęcie: Cyber.mil.pl

Minister podpisał decyzję powołującą pełnomocnika do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na to stanowisko wyznaczony został płk Karol Molenda, dotychczasowy zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Od 12 lat specjalizuje się w informatyce śledczej i bezpieczeństwie teleinformatycznym oraz reagowaniu na incydenty komputerowe.

Minister zapowiedział także powołanie Szkoły Podoficerskiej Łączności Informatyki w Zegrzu (w miejsce dotychczasowego Centrum Szkolenia Łączności Informatyki) i Liceum Informatycznego przy Wojskowej Akademii Technicznej.

Na WAT mają zostać otwarte studia podyplomowe dotyczące cyberbezpieczeństwa, zwiększone zostaną tez limity na kierunkach kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka, elektronika i telekomunikacja oraz systemy informatyczne w bezpieczeństwie. Poświęcone cyberbezpieczeństwu studia wojskowe prowadzi też Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2019 moduł szkoleniowy Legii Akademickiej zostanie rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej

Zgodnie z raportem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w 2018 doszło 6 tysięcy potencjalnych incydentów cybernetycznych w struktury państwa polskiego. Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018, opiera się na trzech filarach: Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwie Cyfryzacji.

Rozpoczęto tworzenie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, opierającego się o Narodowe Centrum Kryptologii i Inspektorat Informatyki. Jego dyrektorem zostanie mianowany pełnomocnik do spraw utworzenia WOC. Planowane jest nadanie Wojskowemu Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła przekazał, że początkiem tworzenia WOC będzie utworzenie cyberkomponentu w ramach WOT w oparciu o Centrum Operacji Cybernetycznych (COC) z Białobrzegów. Minister Obrony Narodowej zadecydował o trzykrotnym zwiększeniu etatów COC.

Do końca 2019 pierwszy Zespół Obrony Cyberprzestrzeni ma składać się z ponad 100 specjalistów, związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, inspekcji i wsparcia. Istotnym elementem nowej struktury będzie Inspektorat Sił Obrony Cyberprzestrzeni, który później zostanie przekształcony w WOC.

Analiza
O planach sformowania szóstego rodzaju Sił Zbrojnych RP poinformowano 9 października 2017 podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Krakowie. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wskazał wówczas, że będzie liczył on co najmniej 1000 żołnierzy, a koszty jego sformowania wyniosą 2 mld zł.

21 czerwca 2018 podczas święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Mariusz Błaszczak zadeklarował, że trwają prace nad projektem sformowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na jego polecenie powołany w MON zespół analizował działania realizowane przez różne instytucje związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem.

Celem pracy było wypracowanie rekomendacji dotyczących wzmocnienia potencjału i usprawnienia procesów w tych obszarach. Równolegle prowadzono pogłębione audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i testy (Polskie cyberwojsko, 2018-06-23).