5 września podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, powołana została spółka QBiTT. Jej głównym zadaniem będzie dostarczanie rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa dla sektora zbrojeniowego.

Powołanie nowej spółki to kolejny krok w budowaniu krajowego systemu zabezpieczenia przed cyberatakami. QBiTT ma odpowiadać za bezpieczeństwo spółek zbrojeniowych oraz samego MON. /Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Powołanie nowej spółki to kolejny krok w budowaniu krajowego systemu zabezpieczenia przed cyberatakami. QBiTT ma odpowiadać za bezpieczeństwo spółek zbrojeniowych oraz samego MON. /Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Umowa podpisana w obecności Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego i Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza ma pozwolić na tworzenie rozwiązań systemowych i informatycznych mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zarówno spółkom zbrojeniowym podległym MON jak i samemu Ministerstwu Obrony Narodowej. Powołanie QBiTT to kolejny etap budowania struktur, opartych na polskich kadrach, procesu zapoczątkowanego podpisanym wcześniej porozumieniem pomiędzy PGZ a Exatelem.

Zarówno Antoni Macierewicz jak i Szczepan Ruman członek Zarządu PGZ zgodnie podkreślili, konieczność wypracowania własnych, krajowych rozwiązań co ma pozwolić zarówno na opracowanie własnych autorskich rozwiązań jak i zapewnić bezpieczną, zindywidualizowaną infrastrukturę opartą na komponentach rozwijanych w Polsce. Co więcej, podczas pierwszego dnia targów Antoni Macierewicz zadeklarował powołanie biura ds. organizacji sił cybernetycznych. Efektem prac biura ma być wypracowanie nowej specjalizacji w Wojsku Polskim związanej z operacjami w cyberprzestrzeni. Jednak, zgodnie z deklaracją ministra, nie jest planowane powołanie nowego rodzaju Sił Zbrojnych.