21 czerwca podczas święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do postępującej cyfryzacji i zdolności do obrony własnych sieci i systemów teleinformatycznych oraz zadeklarował, że trwają prace nad projektem sformowania wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Coraz więcej państw powołuje odrębne rodzaje sił zbrojnych i dowództw do przeciwdziałania zagrożeniom w Sieci. Nie dziwi, że i w Polsce planuje się sformowanie podobnych jednostek / Zdjęcie: Departament Obrony USA

Coraz więcej państw powołuje odrębne rodzaje sił zbrojnych i dowództw do przeciwdziałania zagrożeniom w Sieci. Nie dziwi, że i w Polsce planuje się sformowanie podobnych jednostek / Zdjęcie: Departament Obrony USA

Głównymi tematami przemówienia szefa resortu obrony było sformowanie czwartej dywizji ogólnowojskowej, modernizacja Sił Zbrojnych, cyberbezpieczeństwo i współpraca z innymi państwami w ramach NATO. Minister Błaszczak wskazał, że zagrożenia i ataki cybernetyczne będą się nasilać, dlatego bezpieczeństwo informatyczne to wspólna sprawa Sojuszu.

W marcu 2018 w Ministerstwie Obrony Narodowej powołano zespół, którego zadaniem jest dokonanie analizy i przedstawienie rekomendacji dotyczących wszystkich sfer aktywności resortu w zakresie cyberbezpieczeństwa, informatyki, teleinformatyki i kryptologii.

Obejmuje to kształcenie i pozyskanie specjalistów, alokację zasobów, a także stworzenie zdolności i struktur zdolnych do przeciwstawienia się bieżącym i przyszłym zagrożeniom. Projekty wpisujące się w cyberbezpieczeństwo będą rozwijane wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i cywilnymi specjalistami.

Słowa ministra Obrony Narodowej pokrywają się z deklaracją poprzedniego szefa resortu obrony. 9 października 2017 podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Krakowie zapowiadano utworzenie nowej formacji wojska, na co miało zostać przeznaczone 2 mld zł. Ówczesny minister nie wskazał ram czasowych, nie zadeklarował też, że będzie to szósty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Poinformował jednak, że ma się w nich znaleźć co najmniej 1000 żołnierzy. W tym celu zapowiedział powołanie biura ds. organizacji sił cybernetycznych.

5 września 2017, podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Polska Grupa Zbrojeniowa i spółka Exatel powołały do życia spółke QbiTT, która ma dostarczać rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa dla sektora zbrojeniowego w Polsce (MSPO17: QBiTT na straży cyberprzestrzeni, 2017-09-05). 29 marca 2018 wszystkie akcje spółki Exatel zostały sprzedane Skarbowi Państwa przez Polską Grupę Energetyczną za kwotę 368,5 mln zł.

23 maja 2017 podczas obchodów 10-lecia Wojsk Specjalnych na terenie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) w Krakowie odbyła się debata zatytułowana Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia, wyzwania dla Wojsk Specjalnych (Wojska Specjalne w cyberprzestrzeni, 2017-05-24).

Analiza
Coraz więcej państw powołuje odrębne rodzaje sił zbrojnych i dowództw do przeciwdziałania zagrożeniom w Sieci. 22 sierpnia 2017 prezydent USA ogłosił, że powstałe w 2009 Dowództwo Cybernetyczne Stanów Zjednoczonych (USCYBERCOM) zostanie wydzielone spod agencji NSA i stanie się dziesiątym dowództwem wojskowym. 1 kwietnia 2017 Niemcy powołały Dowództwo Przestrzeni Cybernetycznej i Informacyjnej (KdoCIR), a 6 listopada 2016 zwiększenie nakładów na cyberbezpieczeństwo zapowiedziała Wielka Brytania. Kroki w tym kierunku podejmują także państwa spoza NATO. 5 grudnia 2016 decyzją prezydenta Rosji utworzono wojska informacyjne. 30 czerwca 2016 wojska lotnicze Republiki Korei utworzyły nowe centrum cyberbezpieczeństwa.