16 marca z zakładów spółki Huta Stalowa Wola (HSW) wyruszył transport ośmiu 155-mm armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi dla pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego (dmo) Regina. Tym samym zrealizowano pierwszy etap umowy o wartości ponad 4,5 mld zł podpisanej 14 grudnia 2016. Do Wojsk Lądowych mają trafić cztery moduły składające się z 96 armatohaubic Krab.

Dostawa dotyczy ośmiu 155-mm armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi. Transport wyruszył z Huty Stalowa Wola w nocy 16 marca i będzie przeznaczony dla 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie / Zdjęcia: HSW

Dostawa dotyczy ośmiu 155-mm armatohaubic Krab wraz z pojazdami towarzyszącymi. Transport wyruszył z Huty Stalowa Wola w nocy 16 marca i będzie przeznaczony dla 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie / Zdjęcia: HSW

 

HSW rozpoczęła produkcję seryjną wyposażenia dla pierwszego (a biorąc pod uwagę umowę wdrożeniową – drugiego) dmo Regina, składającego się z 24 armatohaubic. W skład każdego modułu poza Krabami wchodzą 3 Wozy Dowódczo-Sztabowe (WDSz), 8 Wozów Dowódczych (WD) różnego szczebla, 6 Wozów Amunicyjnych (WA) i Wóz Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE). Umowa jest wykonywana zgodnie z harmonogramem dostaw, które planowano na lata 2018-2024.

Analiza
30 listopada 2012 osiem armatohaubic Krab z pojazdami towarzyszącymi zostało przekazanych 11. Mazurskiemu Pułkowi Artylerii. Wieże umieszczono na opracowanym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) Uniwersalnym Podwoziu Gąsienicowym Nowej Generacji (UPG-NG).

Nie spełniło ono oczekiwań Wojska Polskiego, a problemy techniczne i formalno-prawne związane z wprowadzaniem do niego zmian spowodowały, że po konsultacjach z Siłami Zbrojnymi podjęto decyzję o zakupie licencji na podwozia południowokoreańskiej armatohaubicy K9 Thunder. Umowę o wartości 1,03 mld zł podpisano z spółką Samsung Techwin (obecnie Hanwha Land Systems)

Porozumienie obejmuje produkcję w Polsce 96 gąsienicowych podwozi, ale pierwsze 24 dostarczono bezpośrednio z Korei. Dwa pierwsze tak skompletowane Kraby zostały zamówione 28 kwietnia 2016. Pierwszy transport wyruszył 25 czerwca, a prezentacja zintegrowanego działa w HSW nastąpiła 24 sierpnia. 18 listopada tego samego roku MON odebrało 9 kolejnych Krabów.

Wojsko Polskie ma być wyposażone w 120 armatohaubic Krab, które trafią do 5. Lubuskiego Pułku Artylerii i 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Zapowiedź kupna kolejnych dział została ujęta w szesnastu głównych programach nowego Plan Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026 (Polski Plan Modernizacji Technicznej 2017-2026, 2019-02-28).