19 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował informacje dotyczące postępu prac w ramach programu Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) Tytan. Zgodnie z założonym harmonogramem pierwsze dostawy kompletnych zestawów planowane są po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, czyli nie wcześniej niż w 2020.

Za realizację programu Tytan odpowiada konsorcjum pod przewodnictwem spółki PCO. Zgodnie z założeniami, planowane jest pozyskanie 11 700 zestawów dla Wojska Polskiego

Za realizację programu Tytan odpowiada konsorcjum pod przewodnictwem spółki PCO. Zgodnie z założeniami, planowane jest pozyskanie 11 700 zestawów dla Wojska Polskiego

Zgodnie z zapewnieniem IU MON założony harmonogram nie ma wpływu na bieżące pozyskiwanie komponentów wyposażenia indywidualnego dla żołnierzy, gdyż podane daty dotyczą opracowania i pozyskania ZISW Tytan jako kompletnego systemu. Obecnie trwają dostawy dla Wojska Polskiego 5,56-mm karabinków wz. 96 Beryl i subkarabinków wz. 96C Mini Beryl, które zakończą się w sierpniu, a także części zamiennych, zgodnie z zawartymi umowami z Fabryką Broni Łucznik– Radom (Ostatnie Beryle dla WP, 2018-07-11, FB Radom dostarczy części zamienne, 2018-05-16).

Natomiast IU MON nie przewiduje pozyskania umundurowania w kamuflażu opracowywanym dla Tytana w ramach zakupów w latach 2017-2018. Również, podczas realizowanego właśnie etapu prac rozwojowych, nie przewiduje opracowania sensorów monitorujących stan zdrowia żołnierzy. Mają one zostać pozyskane w kolejnych etapach, w ramach odrębnych umów. 

Program Tytan zakłada opracowanie i wdrożenie nowej generacji umundurowania, oporządzenia oraz uzbrojenia indywidualnego dla żołnierzy /Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

Program Tytan zakłada opracowanie i wdrożenie nowej generacji umundurowania, oporządzenia oraz uzbrojenia indywidualnego dla żołnierzy /Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

Jednym z rozwijanych obecnie komponentów jest nowy hełm i radiostacja. W tym uzgadniany jest program i metodyki badań wstępnych prototypów. Zgodnie z zapewnieniem IU MON proces przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. 

Konsorcjum, pod przewodnictwem spółki PCO, wykonuje prototypy wszystkich elementów ZISW Tytan zgodnie z nowymi kryteriami. Ponadto, po zakończeniu obecnego etapu prac, przewidywana jest modernizacja przygotowanych elementów, a także opracowanie nowych.

Obecnie realizowany jest II etap programu, w trakcie którego opracowywany jest projekt techniczny. Następnie zostanie wykonana i przebadana partia prototypowa zarówno poszczególnych elementów składowych jak i kompletnego systemu. Dotychczas zakończyły się z wynikiem pozytywnym badania zakładowe i badania kwalifikacyjne 9-mm pistoletu samopowtarzalnego PR-15 Ragun, 5,56-mm karabinku podstawowego MSBS (projekt RAWAT), 40-mm modułowego granatnika podwieszanego i noża-bagnetu (PR-15 poza Tytanem?, 2017-12-02).

Aktualnie trwają badania wstępne takich elementów jak: bateria BC4I, 5,56 mm x 45 naboje przeciwpancerne z rdzeniem wolframowym, wyświetlacz nahełmowy, wskaźnik laserowy, celownik termowizyjny strzelecki, monokular uniwersalny, latarka osobista, celownik kolimatorowy, integrator, nawigacja inercyjna i kamuflaż.

Równolegle trwają uzgodnienia programów i metodyk badań wstępnych kolejnych komponentów Tytana. Obejmują one m.in. amunicję do granatnika, granaty ręczne, podsystem C4I z komputerem indywidualnym, kamizelki ochronne, maski przeciwgazowe, zasobniki, dodatkowe oporządzenia czy odzież termoaktywna.

W ramach umowy z 26 czerwca 2014 zawartej przez IU MON na wykonanie pracy rozwojowej kr. Tytan dotychczas zakończono I etap, czyli opracowania projektu wstępnego. 9 marca 2016 szef IU MON zatwierdził ocenę projektu wstępnego i zweryfikował założenia taktyczno-techniczne. 8 listopada 2016 podpisano aneks do umowy uwzględniający zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa i parametrów hełmu. Zmiany w umowie spowodowały przesunięcie zakończenia prac z końca 2017 na koniec 2019. Zgodnie z założeniami, planowane jest pozyskanie 11 700 zestawów ZISW Tytan dla Wojska Polskiego.