Magazyn Militarny MILMAG dowiedział się, że do Inspektoratu Uzbrojenia skierowano dokument, w którym sugerowane jest wyłączenie rozwijanego przez radomską Fabrykę Broni 9-mm pistoletu samopowtarzalnego PR-15 Ragun z zaawansowanego indywidualnego systemu walki Tytan. Ma to pozwolić na szybsze wprowadzenie nowej broni krótkiej dla Sił Zbrojnych RP. Podobny zabieg miał miejsce w przypadku 5,56-mm karabinka podstawowego MSBS-5,56KA0/Grot C16 FBM1.

Zakończono już badania wstępne i kwalifikacyjne 9-mm pistoletu samopowtarzalnego PR-15 Ragun. Ponieważ program Tytan jest opóźniony wobec pierwotnych harmonogramów sugeruje się wyłączenie broni krótkiej z jego rozwoju, aby przyśpieszyć jej zakup dla SZRP

Zakończono już badania wstępne i kwalifikacyjne 9-mm pistoletu samopowtarzalnego PR-15 Ragun. Ponieważ program Tytan jest opóźniony wobec pierwotnych harmonogramów sugeruje się wyłączenie broni krótkiej z jego rozwoju, aby przyśpieszyć jej zakup dla SZRP

Pistolet PR-15 przeszedł już badania wstępne i kwalifikacyjne, 16 listopada szef Inspektoratu podpisał orzeczenie o zakończeniu tych ostatnich (Koniec badań Grota i Raguna, 2017-11-21; MSBS-5,56K i PR-15 przekazane WOT, 2017-06-23). Wyłączenie z programu Tytan pozwoli na szybsze przygotowanie dokumentacji do produkcji seryjnej i wdrożenie broni do wytwarzania. Przyśpieszy też procedurę zakupu, a tym samym wprowadzenia pistoletu Ragun do uzbrojenia. Pozwoli też uniknąć niecodziennego trybu nabywania broni, jak to miało miejsce w przypadku karabinka Grot.

Jeżeli Inspektorat Uzbrojenia wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na Tytana, to pierwsze pistolety mogą trafić do uzbrojenia już w 2018. Zgodnie z informacjami sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka, tak jak w przypadku karabinka MSBS-5,56 – Grota, także PR-15 otrzyma nową nazwę handlową uzgodnioną z przedstawicielami Wojska Polskiego i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podobnie, nowe miano ma mieć nawiązania historyczne.

Analiza
Pistolet samopowtarzalny PR-15 Ragun do amunicji 9 mm x 19 pokazano po raz pierwszy w 2014, zaś prace konstrukcyjne rozpoczęły się rok wcześniej. Broń działa w oparciu o zasadę wykorzystania energii zamka swobodnego, ryglowana jest przez przekoszenie lufy w oknie wyrzutowym. PR-15 ma kurkowy mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym. Nazwa to skrót od Pistolet Radomski 2015, a Ragun powstał z połączenia słów RadomGun.

PR-15 został opracowany zgodnie z założeniami taktyczno-technicznymi na broń krótką, zapisanymi w programie zaawansowanego indywidualnego systemu walki Tytan. Pistolet ma lufę długości 110 mm. Długość całkowita broni to 195 mm, wysokości 142 mm, a szerokość 34 mm. Linia celownicza ma 155 mm długości. Bez magazynka masa PR-15 wynosi 710 g, z pustym 15-nabojowym magazynkiem wzrasta do 800 g. Siła nacisku na spust wynosi 25 N przy strzelaniu bez samonapinania i 50 N z samonapinaniem / Zdjęcia: Fabryka Broni

PR-15 został opracowany zgodnie z założeniami taktyczno-technicznymi na broń krótką, zapisanymi w programie zaawansowanego indywidualnego systemu walki Tytan. Pistolet ma lufę długości 110 mm. Długość całkowita broni to 195 mm, wysokości 142 mm, a szerokość 34 mm. Linia celownicza ma 155 mm długości. Bez magazynka masa PR-15 wynosi 710 g, z pustym 15-nabojowym magazynkiem wzrasta do 800 g. Siła nacisku na spust wynosi 25 N przy strzelaniu bez samonapinania i 50 N z samonapinaniem / Zdjęcia: Fabryka Broni

Szkielet PR-15 wykonano ze stopu aluminium i zaopatrzono w podlufową uniwersalną szynę montażową MIL-STD-1913 (Picatinny) do mocowania akcesoriów. Ragun bazuje na wcześniejszych radomskich rozwiązaniach, jednak wiele mechanizmów zostało przeprojektowanych, dopracowanych i wymienionych na nowe. Pistolet zasilany jest z 15-nabojowych magazynków, może być do niego też oferowany magazynek 20-nabojowy.

PR-15 nie został wyposażony, zgodnie z wojskowymi oczekiwaniami, w żadne zewnętrzne bezpieczniki nastawne. Ze względu na symetryczne rozmieszczenie manipulatorów, pistolet może być używany przez strzelców prawo- jak i leworęcznych. Ragun wyposażono w dźwignie zwalniające zatrzaski magazynka ukryte w chwycie, na przedłużeniu dolnej części kabłąka. Obustronne są też dźwignie zrzutu zamka z tylnego położenia. Jedyny niesymetrycznym manipulatorem jest dźwignia zwalniacza kurka. PR-15 ma wymienne okładziny chwytu, co umożliwia jego dostosowanie do różnej wielkości dłoni.