Historyczna chwila – 42. batalion lekkiej piechoty (42. blp) z Morąga wchodzący w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest pierwszą jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a zarazem pierwszą jednostką Wojska Polskiego, do której trafiły 5,56-mm karabinki MSBS C16 FB-M1.

Podczas zajęć karabinki zostały przestrzelane na osi 100 metrów, a następnie przekazane żołnierzem w celu zaznajomienia się z nową konstrukcją.  Zapytani o pierwsze wrażenia z kontaktu z karabinkiem MSBS C16 FB-M1, żołnierze chwalili ergonomię, w tym zdublowanie manipulatorów. Podobała się również zatrzymanie zespołu ruchomego po dodaniu ostatniego strzału i możliwość zwolnienia suwadła dźwignią

Podczas zajęć karabinki zostały przestrzelane na osi 100 metrów, a następnie przekazane żołnierzem w celu zaznajomienia się z nową konstrukcją. Zapytani o pierwsze wrażenia z kontaktu z karabinkiem MSBS C16 FB-M1, żołnierze chwalili ergonomię, w tym zdublowanie manipulatorów. Podobała się również zatrzymanie zespołu ruchomego po dodaniu ostatniego strzału i możliwość zwolnienia suwadła dźwignią

42. blp otrzymał kilkaset nowych konstrukcji strzeleckich. Liczba ta wystarczy do zabezpieczenia procesu szkolenia żołnierzy, których zaplanowano wcielić w pierwszym półroczu 2018. Kolejne dostawy broni będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zanim to jednak nastąpi, w jednostce w Morągu zakończyło się szkolenie z użytkowania nowej modułowej broni strzeleckiej dla 70 instruktorów. Zostało przeprowadzone od 6 do 8 lutego na obiektach 42. blp w Morągu i obejmowało zakres zasad eksploatacji i bezpiecznego użytkowania karabinków. W trakcie kursu zorganizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz ze strzelaniami amunicją ostrą.

Po opanowaniu  podstaw obsługi karabinka podczas krótkiego treningu na sucho, uczestnicy zajęć przeszli do strzelań z nowej broni, które prowadzono na 100 metrów z pozycji leżącej. Wielu z strzelców było nieprzyzwyczajonych jeszcze do przeziernikowego celownika

Po opanowaniu podstaw obsługi karabinka podczas krótkiego treningu na sucho, uczestnicy zajęć przeszli do strzelań z nowej broni, które prowadzono na 100 metrów z pozycji leżącej. Wielu z strzelców było nieprzyzwyczajonych jeszcze do przeziernikowego celownika

Realizując proces wdrożenia karabinków do eksploatacji, dowódca 4. bOT wspólnie z przedstawicielami Fabryki Broni Łucznik-Radom, zorganizował szkolenie dla dowódców i instruktorów z 4., 5. i 6. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą zajmowali się eksploatacją karabinków.

Zaproszono też na nie żołnierzy Wojsk Lądowych – w kursie uczestniczyło 17 instruktorów z tego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Zjawili się przedstawiciele 9. Pułku Rozpoznawczego, 15. i 20. Brygady Zmechanizowanej, 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 11. Pułku Artylerii oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania i Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza.

Analiza
W grudniu 2017 Siły Zbrojne RP odebrały pierwszą partię tysiąca nowych 5,56-mm karabinków MSBS C16 FB-M1 (Grot; Tysiąc Grotów już w wojsku, 2017-12-17) z 53 tys. zamówionych we wrześniu ubiegłego roku podczas targów MSPO (MSPO17: Grot dla WOT, 2017-09-05). Po zakończeniu szeregu procedur logistycznych broń trafiła na początku lutego do uzbrojenia brygad Obrony Terytorialnej sformowanych w drugim etapie tworzenia WOT.

W komplecie z karabinkiem było osiem aluminiowych magazynków D&H Industries, pas nośny, bogato wyposażony zestaw do czyszczenia i konserwacji broni i nóż-bagnet. Żołnierze chwalili prostotę i intuicyjność rozkładnia broni, jak też rozbudowany zestaw do czyszczenia i konserwacji karabinka

W komplecie z karabinkiem było osiem aluminiowych magazynków D&H Industries, pas nośny, bogato wyposażony zestaw do czyszczenia i konserwacji broni i nóż-bagnet. Żołnierze chwalili prostotę i intuicyjność rozkładnia broni, jak też rozbudowany zestaw do czyszczenia i konserwacji karabinka

Jako pierwsi w karabinki Grot zostaną uzbrojeni żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), którzy na przełomie marca i kwietnia rozpoczną szkolenie podstawowe w Morągu. Ich przysięga odbędzie się w miejscu stacjonowania 42. batalionu lekkiej piechoty 22 kwietnia 2018.

Decyzja o uzbrojeniu w karabinki MSBS C16 FB-M1 żołnierzy brygad obrony terytorialnej formowanych w drugim etapie budowy WOT została podjęta w dowództwie nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Podyktowane to było potrzebą wyposażenia w nową broń żołnierzy, którzy do tej pory nie użytkowali innych konstrukcji strzeleckich.

Nie zauważano żadnych mankamentów w pracy języka spustowego. Użytkownicy wskazywali, że nie występuje zbyt długie wybieranie spustu przed oddaniem strzału. Według zgodnych opinii broń jest lepiej wyważona w porównaniu do karabinka wz. 96C, a w pozycji leżącej w ogniu pojedynczym odrzut i podrzut są praktycznie niezauważalne / Zdjęcia: Ireneusz Bogacz

Nie zauważano żadnych mankamentów w pracy języka spustowego. Użytkownicy wskazywali, że nie występuje zbyt długie wybieranie spustu przed oddaniem strzału. Według zgodnych opinii broń jest lepiej wyważona w porównaniu do karabinka wz. 96C, a w pozycji leżącej w ogniu pojedynczym odrzut i podrzut są praktycznie niezauważalne / Zdjęcia: Ireneusz Bogacz

Dzięki temu można od początku budować prawidłowe nawyki i właściwe reakcje podczas szkolenia indywidualnego. Jednym z jego najważniejszych elementów jest umiejętność  bezpiecznego posługiwania się bronią.

Na podstawie informacji ppłk Marka Pietrzaka