28 kwietnia 2018 1. Regionalna Baza Logistyczna (1. RBLog) w Wałczu poinformowała o udzieleniu zamówienia Fabryce Broni Łucznik-Radom na dostawę zestawów części zamiennych i obsługowo-remontowych. Fabryka dostarczy elementy dla eksploatowanych przez Wojsko Polskie 5,56 mm kbk wz. 96 Beryl, 5,56 mm kbs wz. 96 Mini Beryl, 9 mm pm wz. 98 Glauberyt oraz 9 mm pw P-83.

Zestawy części zamiennych i obsługowo-remontowych trafią m.in. do żołnierzy użytkujących 5,56 mm kbk wz. 96  Beryl. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zestawy części zamiennych i obsługowo-remontowych trafią m.in. do żołnierzy użytkujących 5,56 mm kbk wz. 96 Beryl. /Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Radomski producent dostarczy zestawy obsługowo-remontowe (zor), wykonane zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej. Wartość zamówienia wynosi 4 870 139,88 zł brutto. Fabryka Broni Łucznik-Radom była jedynym oferentem w postępowaniu, którego wartość szacowano początkowo na 4 919 258,86 zł brutto. Zamówione wyposażenie będzie dostarczone do składów Drawno 1. RBLog, Olsztyn 2. RBLog, Regny 3. RBLog oraz Jastrzębie 4. RBLog.

Poprzednio FB Radom dostarczyła zestawy remontowe w maju 2017. Największy polski dostawca indywidualnej broni strzeleckiej dla wojska, prócz produkcji nowych konstrukcji, odpowiada również za jej remonty i modernizację. (FB dostarczy części zamienne, 2017-05-23).