IVedycja ogólnopolskich zawodów Tactical Prison Rescue 2017, organizowanych przez Służbę Więzienną odbyła się tradycyjnie w rejonie Wołowa i Brzegu Dolnego. Współzawodniczyły między sobą Grupy Interwencyjne Służby Więziennej (GISW) oraz zaproszone wybrane polskie jednostki specjalne. Prócz 15 zespołów GISW w zawodach uczestniczyły reprezentacje: Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP), Straży Granicznej (SG), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Centralnego Biura Śledczego (CBŚ), Żandarmerii Wojskowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Tactical Prison Rescue to zawody połączone z warsztatami, podczas których polskie jednostki specjalne nie tylko współzawodniczą ze sobą ale również uczą się współdziałania.

Tactical Prison Rescue to zawody połączone z warsztatami, podczas których polskie jednostki specjalne nie tylko współzawodniczą ze sobą ale również uczą się współdziałania.

Rywalizacja polegała na realizacji ośmiu specjalistycznych zadań i dwóch rozbudowanych symulacji, odzwierciedlające przypadki najbardziej prawdopodobne do napotkania podczas realizacji działań specjalnych (m.in. zamachy typu “active shooter”, detonacje ładunków wybuchowych, sytuacje zakładnicze czy też ewakuacje obiektów publicznych).Dodatkowo ćwiczono radzenie sobie z nocnym buntem w więzieniu, zamieszkami na spacerniaku i w więziennej celi, wykorzystaniem pojazdu ciężarowego przez terrorystę oraz zdarzeniami typu MASCAL (zdarzenie masowe). W ramach przygotowanych scenariuszy uczestników czekało odbicie porwanego ambasadora, neutralizowania zagrożenia minowego i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi.

W zmaganiach zorganizowanych przez Służbę Więzienną wzięły udział najlepsze jednostki specjalne w Polsce. Karpacki Oddział Straży Granicznej reprezentowali funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań KaOSG oraz Zespołu Interwencji Specjalnych z PSG w Krakowie-Balicach. Najlepsza w kategorii “jednostki zaproszone” okazała się drużyna złożona z funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie.