Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG) opublikowała Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018. Warte uwagi są długo oczekiwany przetarg nieograniczony na modernizację systemu radiokomunikacyjnego o szacowanej wartości 5,5 mln zł, który ma rozpocząć się w II kwartale bieżącego roku.

Jeszcze w tym miesiącu Straż Graniczna ma rozpocząć przetarg nieograniczony na dostawy 2,2 tys. pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19 / Zdjęcia: Remigiusz Wilk, Paweł Ścibiorek

Jeszcze w tym miesiącu Straż Graniczna ma rozpocząć przetarg nieograniczony na dostawy 2,2 tys. pistoletów samopowtarzalnych do amunicji 9 mm x 19 / Zdjęcia: Remigiusz Wilk, Paweł Ścibiorek

Z pewnością duże zainteresowanie oferentów wzbudzi zakup pistoletów samopowtarzalnych. Straż Graniczna chce ich nabyć łącznie 2,2 tys. (1600 zamówienie podstawowe i 600 w opcji), na co zarezerwowano kwotę 3,4 mln zł (co można przeliczyć na ok. 1,5 tys. zł za broń). Postępowanie powinno się rozpocząć jeszcze w marcu.

Z innego sprzętu KGSG zamierza na przełomie I i II kwartału ogłosić przetargi nieograniczone na dostawy 1100 kamizelek kuloodpornych zewnętrznych (z tego 250 w opcji) za 2,5 mln zł oraz 750 kamizelek balistycznych wewnętrznych (z tego 250 w opcji) za 1 mln zł (709 kamizelek dla SG, 2017-03-23). Uzupełni to dostawa w tym samym czasie 24 tarcz kuloodpornych (z czego 4 w opcji) na co zarezerwowano w budżecie 600 tys. zł. W tym samym czasie Komenda Główna SG chce też kupić 1306 masek przeciwgazowych (z czego 600 w opcji) za 700 tys. zł.

W II kwartale 2018 ma być ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawy 170 gogli noktowizyjnych (z czego 85 w opcji) za 6 mln zł. Sprzęt też uzupełni 78 kamer termowizyjnych chłodzonych i 37 niechłodzonych, których zamówienie ma być rozstrzygnięte w najbliższym czasie. Oferty otwarto 20 lutego, ale umowa nie została jeszcze podpisana. Na kamery przeznaczono 16,7 mln zł.

Ciekawe są też duże zakupy, łącznie 288 pojazdów dla Straży Granicznej. Od kwietnia mają rozpocząć się postępowania na dostawy 8 pojazdów hybrydowych (wartość 800 tys. zł), 33 mikrobusów (z tego 5 w opcji) z napędem 4×2 (szacunkowy koszt 4,2 mln zł), 31 samochodów (z tego 5 w opcji) osobowo-ciężarowych (za 3,1 mln zł), 60 samochodów patrolowych (z tego 27 w opcji) z napędem 4×2 (za 2,7 mln zł), 20 samochodów patrolowych (z tego 5 w opcji) 4×4 (szacowany koszt 3,2 mln zł), 26 samochodów (z tego 6 w opcji) do przewozu osób zatrzymanych (za 4 mln zł), 20 mikrobusów oznakowanych (z tego 5 w opcji) z napędem 4×4 (szacowany koszt 2,7 mln zł), 40 samochodów patrolowych (za 3,6 mln zł), 30 samochodów terenowych (za 6,3 mln zł), 10 samochodów patrolowych z napędem 4×4 (za 1,4 mln zł) i 10 mikrobusów (za 1,7 mln zł).

Analiza
Warto dodać, że w ramach Programu modernizacji Straż Graniczna zamierza do 2020 wydać 46,98 mln zł na dostawy uzbrojenia i techniki specjalnej. Obejmuje to zakupy m.in. pistoletów samopowtarzalnych i maszynowych do amunicji 9 mm x 19 i 4420 karabinków kalibru 5,56 mm (Mini Beryle dla pograniczników, 2017-12-16).