Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG do wybranych jednostek wojskowych – 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej – trafiły 1412 modułowe karabinki Grot (MSBS-5,56A1/Grot C16 FB-M2). Broń została przekazana przez Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), które są gestorem w przypadku tej modułowej konstrukcji (WOT przekazuje sprzęt, 2019-07-19; Groty dla WL, 2019-07-06).

W marcu 2020 roku kończy się umowa na dostawy do 53 tysięcy karabinków Grot podpisana we wrześniu 2017. W ramach zamówienia gwarantowanego do Wojska Polskiego ma trafić 32 tysiące tych konstrukcji strzeleckich, ale umowa zawiera też opcję na kolejne MSBS. Na zdjęciu poprawiony model Grot C16 FB-M2, dobrze widoczny nowy montaż do pasa nośnego / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W marcu 2020 roku kończy się umowa na dostawy do 53 tysięcy karabinków Grot podpisana we wrześniu 2017. W ramach zamówienia gwarantowanego do Wojska Polskiego ma trafić 32 tysiące tych konstrukcji strzeleckich, ale umowa zawiera też opcję na kolejne MSBS. Na zdjęciu poprawiony model Grot C16 FB-M2, dobrze widoczny nowy montaż do pasa nośnego / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Od 9 września rozpoczyna się przezbrajanie pododdziałów z karabinków wz. 96A/B/C Beryl na nowe modele wchodzące w skład Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Wojskom Lądowym przekazano model nieznacznie poprawiony, z większą liczbą dodatkowych szyn akcesoryjnych oraz mocowaniem do pasa nośnego, które można zakładać w dowolnym miejscu łoża.

Co ciekawe, Wojska Obrony Terytorialnej przekazały też przedstawicielom Wojsk Lądowych wnioski z dotychczasowej eksploatacji Grotów. Żołnierze desantu i powietrzni kawalerzyści uzyskali dokładne informacje o problemach które zgłaszali użytkownicy z Terytorialnej Służby Wojskowej, listę zagubionych lub uszkodzonych części.

Film przedstawiający zalety modułowej konstrukcji. W czasie poniżej minuty czterdziestu sekund użytkownik może przekształcić karabinek podstawowy MSBS w odmianie klasycznej do wersji bezkolbowej korzystając przy tym tylko z jednego narzędzia, które służy do dokręcenia dwóch śrub / Film: Remigiusz Wilk

Jak dowiedział się MILMAG, niczego z dotychczasowych doświadczeń dotyczących służby Grotów w WOT nie ukrywano. Żołnierze Wojsk Lądowych byli wręcz zaskoczeni ogromną ilością przekazanych informacji i poziomem otwartości WOT. Wszystko po to, aby jak najbardziej ułatwić wdrożenie nowych karabinków do jednostek (Grot w WOT: Wnioski po roku służby, 2018-11-30).

Tutaj też pojawia się pytanie, czy warto o tym wszystkim informować nowych użytkowników, czy też może pozwolić im na samodzielne odkrywanie nowej broni. Mają oni w końcu diametralnie inne doświadczenia, są wieloletnimi nieraz użytkownikami całkowicie odmiennej konstrukcji strzeleckiej. Niektórzy wykorzystywali karabinki Beryl bojowo, podczas misji w Iraku i Afganistanie.

Na początku 2020 roku planowane jest także przekazanie Grotów do Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Wojsk Lądowych w liczbie w pełni pokrywającej potrzeby tych uczelni wojskowych. W dalszej kolejności nowa broń będzie przekazywana do pozostałych ośrodków szkolących żołnierzy Wojska Polskiego.

Analiza
Do tej pory Fabryka Broni dostarczyła do Sił Zbrojnych RP ponad 28 tysięcy karabinków Grot w odmianach MSBS-5,56A0/A1 (określanych przez Polską Grupę Zbrojeniową jako Grot C16 FB-M1/M2). Co więcej, jeżeli tylko zgodzi się Ministerstwo Obrony Narodowej to przedsiębiorstwo zamierza wykonać całe zamówienie podstawowe jeszcze w 2019, czyli… przed terminem, ze względu na wolne moce produkcyjne. To będzie chyba pierwszy taki przypadek w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego.