16 maja Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie nowego batalionu piechoty górskiej w Nowym Sączu, który wejdzie w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (21. BSP). Deklaracja padła podczas spotkania z przedstawicielami samorządów z Sądecczyzny w Kancelarii Rady Ministrów.

W skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich wchodzi obecnie jeden batalion piechoty górskiej (22. karpacki), stacjonujący w Kłodzku. Pierwsi żołnierze nowego baonu mają trafić historycznych koszar, gdzie stacjonuje obecnie dowództwo Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. / Zdjęcie: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich

W skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich wchodzi obecnie jeden batalion piechoty górskiej (22. karpacki), stacjonujący w Kłodzku. Pierwsi żołnierze nowego baonu mają trafić historycznych koszar, gdzie stacjonuje obecnie dowództwo Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. / Zdjęcie: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich

Szef MON ocenił 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich jako ważną jednostkę Wojska Polskiego, która w przyszłym roku wejdzie w skład szpicy NATO, czyli sił natychmiastowego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Na przełomie marca i kwietnia odbyła się certyfikacja 21. BSP podczas ćwiczeń Lampart ’19, a następnie w czerwcu nastąpi podczas Dragon ’19. Wojsko Polskie wydzieli do szpicy ponad 3,5 tys. żołnierzy, a 21. BSP będzie jednostką ramową (Wojsko Polskie na misjach, 2019-02-22).

Obecnie 21. BSP składa się z 1. batalionu strzelców i 21. batalionu dowodzenia z Rzeszowa, 14. dywizjonu artylerii samobieżnej i 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej z Jarosławia, 1. batalionu czołgów z Żurawicy, 5. batalionu strzelców z Przemyśla, 22. karpackiego batalionu piechoty górskiej z Kłodzka, 21. batalionu logistycznego z Rzeszowa oraz 16. batalionu saperów z Niska.

Formowanie nowego batalionu jest związane z planami utworzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej (18. DZ) z dowództwem w Siedlcach, rozmieszczonej na wschód od linii Wisły. 21. BSP wejdzie bowiem w jej skład jako jedna z trzech brygad wraz z przejęciem nad nią dowodzenia 1 września 2019. Zgodnie z planami 18. DZ osiągnie pełną gotowość bojową w 2026, więc do tego czasu musi zostać sformowany nowy batalion (SKON o 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2018-11-15).