6 lutego Nikola Dimitrov, minister spraw zagranicznych Republiki Północnej Macedonii (dawniej Republiki Macedonii) podpisał protokół akcesyjny do Paktu Północnoatlantyckiego. Ceremonia miała miejsce w Kwaterze Głównej NATO przy udziale przedstawicieli wszystkich, 29 państw członkowskich.

Podpisanie protokołu akcesyjnego do NATO było możliwe dzięki porozumieniu rządów Północnej Macedonii i Grecji, na mocy którego została zmieniona sporna nazwa byłej jugosłowiańskiej republiki / Zdjęcie: KG NATO

Podpisanie protokołu akcesyjnego do NATO było możliwe dzięki porozumieniu rządów Północnej Macedonii i Grecji, na mocy którego została zmieniona sporna nazwa byłej jugosłowiańskiej republiki / Zdjęcie: KG NATO

Podpisany dokument umożliwia delegacji Skopje uczestniczenie w pracach NATO jako obserwatorowi. Pełne członkowstwo w strukturach Sojuszu Macedonia Północna uzyska po zakończeniu procesu ratyfikacji przez rządy państw członkowskich.

Jak podkreślił Sekretarz Generalny NATO, Jens Stoltenberg, podpisanie protokołu akcesyjnego było możliwe dzięki porozumieniu władz w Skopie i Atenach od lat toczących spór o prawa do terminu Macedonia. Po zmianie oficjalnej nazwy Republika Macedonii Północnej uzyskała aprobatę Grecji, która poparła jej dążenie do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Zgodnie z zapewnieniem Sekretarza Generalnego, nowy kraj członkowski wzmocni Sojusz na Bałkanach. Już dziś rząd w Skopje wspiera działania NATO w Afganistanie i w ramach misji KFOR w Kosowie.