18 lipca rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Marek Pietrzak poinformował, że w latach 2017-2018 z puli sprzętu i uzbrojenia kupionego z budżetu WOT przekazano na potrzeby Wojsk Lądowych, w tym nowo formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej, wyposażenie o wartości 208 468 590 złotych.

Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały o przekazaniu w latach 2017-2018 Wojskom Lądowym wyposażenia o wartości 208 mln zł kupionego z budżetu WOT. W 2019 na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych i jednostek nowo formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej dostarczony zostanie sprzęt o podobnej wartości / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały o przekazaniu w latach 2017-2018 Wojskom Lądowym wyposażenia o wartości 208 mln zł kupionego z budżetu WOT. W 2019 na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych i jednostek nowo formowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej dostarczony zostanie sprzęt o podobnej wartości / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, Wojska Obrony Terytorialnej oddały Wojskom Operacyjnym 7,62-mm karabiny maszynowe ZMT UKM-2000P zmod., 7,62-mm karabiny snajperskie ZMT Bor, 8,6-mm karabiny snajperskie SAKO TRG M10, jak też liczne pojazdy w tym 16 z kupionych 25 cystern do przewozu wody CW-10 na podwoziu samochodu terenowego Jelcz P662 D.43.

Co ciekawe, jak dowiedział się MILMAG, z 7 tysięcy kupionych dla Wojsk Obrony Terytorialnych celowników holograficznych EOTech HWS.552 aż 4040 trafiło do Wojsk Lądowych. Do żołnierzy tego rodzaju sił zbrojnych trafiło także 779 z 1004 laserowych wskaźników/podświetlaczy celu DBAL-A2 (AN/PEQ-15A), 309 z celowników termowizyjnych PCO SCT Rubin, 427 z 1102 gogli noktowizyjnych PCO MU-3ADM (dwa zestawione monokulary MU-3AD).

Podpułkownik Pietrzak wyjaśnił w odpowiedzi na pytania Militarnego Magazynu MILMAG, że jest to swoista spłata długu. Nie jest tajemnicą, że Wojska Lądowe stanowiły żebro Adama z których wyrósł WOT. Z nich czerpaliśmy większość kadr. To Wojska Lądowe na początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej dzieliły się z nami swoimi zasobami i niezbędnym wyposażeniem, dodał. Wyjaśnił też, że na tej podstawie wypożyczono z Wojsk Lądowych karabinki Beryl, które obecnie są oddawane, gdy do uzbrojenia trafiają nowe modułowe Groty (Groty przekazane, 2019-07-17).

W praktyce o części przekazywanego wyposażenia zadecydowało Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a o części Sztab Generalny w odpowiedzi na zapotrzebowania innych rodzajów sił zbrojnych. Formowanie WOT przebiega wolniej, niż zakładano w pierwotnych planach. Nadal nie uruchomiono czwartego etapu tworzenia nowych brygad Obrony Terytorialnej. Sztab Generalny nadal nie przydzielił dla nich etatów. Stąd też nadwyżka sprzętu dostarczonego do składów.

Część wynikała z braku specjalistów, którzy mogliby się zająć obsługą dostarczonego wyposażenia, w tym radiostacji. Tych stopniowo WOT musi sobie wykształcić. Część zaś wynika z tego, że Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oprócz zakupów sprzętu i uzbrojenia dla swojego Rodzaju Sił Zbrojnych jest także gestorem części wyposażenia dla Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Obejmuje to między innymi pistolety samopowtarzalne (Szczegóły umowy na Vis 100, 2018-12-13), hełmy, broń modułową i inne.

Co więcej, w 2019 planowane jest dostarczenie do Wojsk Operacyjnych – Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek nowej dywizji, 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej – broni strzeleckiej, pojazdów, systemów łączności za około dwieście milionów złotych. Podobnie, będzie to sprzęt kupiony dla brygad Wojsk Obrony Terytorialnej z puli zarezerwowanej dla tej formacji.

Będą to 5,56-mm karabinki modułowe FB MSBS-5,56K/Grot C16 (trwają obecnie rozmowy z Wojskami Lądowymi o ogromnych dostawach tej broni dla regularnych jednostek), 9-mm pistolety samopowtarzalne FB Vis 100, karabiny snajperskie (głównie ZMT Bor), sprzęt łączności, celowniki optyczne i optoelektroniczne, urządzenia noktowizyjne różnych typów, pojazdy a nawet moździerze.