Ceremonia nagród dla najlepszych produktów prezentowanych podczas MSPO tradycyjnie wieńczy kieleckie targi. Wśród najważniejszych wyróżnień są przyznawane Nagroda Specjalna Prezydenta RP, Wyróżnienia Specjalne Ministrów poszczególnych resortów oraz nagrody Defender. 

Ceremonia rozdania nagród Defender tradycyjnie kończy kolejne edycje Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. /Zdjęcie: Targi Kielce

Ceremonia rozdania nagród Defender tradycyjnie kończy kolejne edycje Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. /Zdjęcie: Targi Kielce

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się przyznaniem Nagrody Prezydenta RP, przyznano ją Wojskowemu Instytutowi Łączności za urządzenie IP-Krypto (wraz ze stacjami generacji i redystrybucji danych kryptograficznych oraz oprogramowaniem do planowania, zarządzania i monitorowania). Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej przypadło Zakładom Mechanicznym Tarnów za 12,7 mm wielolufowy karabin maszynowy WLKM.

Nagrody Defender przyznano spółkom których produkty zostały przez kapitułę uznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa Polski. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Concept za LPU Wirus-4 w wersji pojazd dalekiego rozpoznania Żmija; Lubawa za uniwersalny wielkogabarytowy mobilny modułowy hangar KT Shelter; Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne za Lotniskowy Zasilacz Hydrauliczny LZH.

Defenderami nagrodzono również konsorcjum spółki Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie za średni samochód ratowniczo-gaśniczy Ergotruck , Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za Lekkiego Robota Zwiadowczego Fenix i Zakłady BELMA za sterowany ładunek wybuchowy Tulipan.

Defendery trafiły również do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych za system system odrzutowych celów lotniczych, WB Electronics za Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski do Środków Ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii UKART-2, PCO za zespół kamer do zestawu przeciwlotniczego Poprad i do Inframetu za stację kontrolno-pomiarową do badania przyrządów noktowizyjnych NIMAX.

Podczas ceremonii zostały również przyznane nagrody specjalne: Nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej Laur Graniczny trafił do Przemysłowego Instytuu Automatyki i Pomiarów PIAP za robota do działań pirotechnicznych i rozpoznania Ibis. Nagrodę Komendanta Głównego Policji otrzymała Lubawa za kamizelkę kuloodporną kamuflowaną damską Venus.