11 października zakończono ostatnie próby karabinków standardowych MSBS-5,56/Grot realizowane w ramach badań kwalifikacyjnych. Stało się to na kilka dni przed ostatecznym terminem, ustalonym na 16 października. Jak dowiedział się Magazyn Militarny MILMAG, broń bezproblemowo i z wynikiem pozytywnym zaliczyła wszystkie próby. Jednocześnie z nową konstrukcją do amunicji 5,56 mm x 45 NATO, badaniom podlegały też pozostałe elementy systemu: jednostrzałowe granatniki podwieszanego GP do naboju 40 mm x 46SR i noże-bagnety.

Do końca 2017 Wojska Obrony Terytorialnej odbiorą pierwszy tysiąc karabinków podstawowych Grot C16 FB-M1 z zamówionej we wrześniu partii 53 tys. konstrukcji zaliczanych do Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) / Zdjęcia: Paweł Ścibiorek

Do końca 2017 Wojska Obrony Terytorialnej odbiorą pierwszy tysiąc karabinków podstawowych Grot C16 FB-M1 z zamówionej we wrześniu partii 53 tys. konstrukcji zaliczanych do Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) / Zdjęcia: Paweł Ścibiorek

Niemniej, przed wprowadzeniem Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) Grot do uzbrojenia, konstrukcja musi zostać poddana ostatnim badaniom, czyli ocenie zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa. Ma to na ceku określenie, czy Grot spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych. Badania OiB w trybie II realizowane są przez jednostkę badawczą, w tym przypadku Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU).

Całość badań OiB trybu II ma zostać zrealizowana w listopadzie 2017. Po ich zakończeniu do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) trafi pierwsza partia karabinków standardowych MSBS-5,56KA0/Grot C16 FB-M1. W grudniu żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej odbiorą drugą transzę dostaw. Łącznie w 2017 do WOT trafi tysiąc karabinków standardowych MSBS Grot, z 53 tys. zamówionych (ponad 30 tys. w ramach podstawowego kontraktu i około 20 tys. w opcji) zgodnie z umową podpisaną we wrześniu 2017 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO17: Grot dla WOT, 2017-09-05).

Badaniom kwalifikacyjnym poddano wraz z karabinkiem podstawowym MSBS-5,56/Grot także 40-mm granatnik podwieszany GP oraz nóż-bagnet / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Badaniom kwalifikacyjnym poddano wraz z karabinkiem podstawowym MSBS-5,56/Grot także 40-mm granatnik podwieszany GP oraz nóż-bagnet / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Jak dowiedział się MILMAG, od 2018 karabinki podstawowe MSBS-5,56KA1/Grot C16 FB-M2 (z wprowadzonymi modyfikacjami, o ile takie będą wymagane) będą trafiały nie tylko do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także pododdziałów Wojsk Lądowych. Lista jednostek, które jako pierwsze mają otrzymać nowe konstrukcje jest już znana. W pierwszej kolejności karabinki Grot trafią w ręce żołnierzy elitarnych formacji Wojska Polskiego.

Cały czas kontynuowane są testy karabinków MSBS-5,56A0/Grot C16 FB-M1 w wybranych jednostkach specjalnych: AGAT (JWA), GROM (JWG) i Komandosów (JWK). Część z dostarczonych do tych formacji konstrukcji ma już oddanych ponad 6 tys. strzałów. Są używane zarówno przez doświadczonych instruktorów, jak też żołnierzy podczas kursów bazowych. Ma to na celu lepsze poznanie karabinka i znalezienie jego ewentualnych słabości. Zgodnie z podpisaną umową, komandosi mogą testować broń nie tylko w kraju, ale także i poza jego granicami (MSBS-5,56K i PR-15 przekazane WOT, 2017-06-23).