21 sierpnia sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk udzielił odpowiedzi na interpelację poselską dotycząca testów karabinków MSBS-5,56K. Zapytanie zostało sformułowane 26 maja i przekazane 2 czerwca przez grupę posłów. W jej skład weszli: Norbert Kaczmarczyk, Andrzej Kobylarz, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Jarosław Sachajko i Paweł Skutecki, reprezentujących komitet wyborczy wyborców Kukiz’15.

Do testów do Wojsk Obrony Terytorialnej, dwóch oddziałów Żandarmerii Wojskowej i jednostek specjalnych AGAT, GROM i Komandosów trafiło łącznie 80 karabinków MSBS-5,56K. Większość, 60 stanowiły modele standardowe z 406-mm lufami (powyżej), poza nimi komandosi otrzymali 20 subkarabinków z lufami długości 254 mm (poniżej) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Do testów do Wojsk Obrony Terytorialnej, dwóch oddziałów Żandarmerii Wojskowej i jednostek specjalnych AGAT, GROM i Komandosów trafiło łącznie 80 karabinków MSBS-5,56K. Większość, 60 stanowiły modele standardowe z 406-mm lufami (powyżej), poza nimi komandosi otrzymali 20 subkarabinków z lufami długości 254 mm (poniżej) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Posłowie zadali pięć pytań:
1. Z jakich powodów zdecydowano, że karabinek MSBS będzie testowany przez jednostki WOT?
2. Jakie jednostki specjalne będą brały udział w testowaniu MSBS?
3. Kiedy rozpocznie się testowanie MSBS przez jednostki specjalne?
4. Ile sztuk karabinka MSBS zostanie przekazane do testów?
5. Czy karabinki MSBS zostaną przekazane do testów wraz z pełnym zestawem modułów?

Sekretarz stanu szczegółowo odpowiedział na pierwsze pytanie. Poinformował, że testy karabinków są związane z planowanym wdrożeniem MSBS na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Michał Dworczyk dodał, że wdrożenie nowego karabinka powinno mieć miejsce w czasie, kiedy nowi żołnierze będą budować swoje nawyki związane z obsługą uzbrojenia.

Przedstawiciel MON wyjaśnił, że zaletą nowej broni jej łatwość jej obsługi, co przekłada się na krótszy czas opanowania posługiwania się karabinkiem MSBS-5,56K (MSBS-5,56K i PR-15 przekazane WOT, 2017-06-23; MSBS-5,56K dla WOT i WS, 2017-06-05). Dodał, że WOT szkoli się w innym trybie niż wojska operacyjne, dlatego zmiany w systemach szkoleniowych i budowanie od początku nowych nawyków związanych z obsługą broni są zarówno kosztowne, jak i znacząco wydłużają czas szkolenia.

Według Dworczyka MSBS jest konstrukcją o dobrych parametrach taktyczno-technicznych, a ze względu na jego modułowy charakter zapewnia jednorodność wyposażenia sekcji oraz możliwość konfiguracji uzbrojenia w zależności od potrzeb. Sekretarz stanu dodał, że żołnierze WOT posiadają bardzo różne doświadczenie w posługiwaniu się bronią, co daje gwarancję, że zastosowana próba poznawcza będzie reprezentatywna a uzyskane wyniki obiektywne.

Interesująca jest uwaga, która znalazła się na końcu odpowiedzi na pierwsze pytanie. Michał Dworczyk podkreślił, że testy poznawcze sprzętu prowadzone przez żołnierzy WOT, nie mają charakteru testów sprzętu wojskowego dokonywanych w celu weryfikacji parametrów taktyczno-technicznych nowego sprzętu na etapie jego odbioru.

W odpowiedzi na pytania drugie i trzecie, Michał Dworczyk poinformował, że testy karabinków MSBS-5,56 realizowane są przez Wojska Obrony Terytorialnej, ale też jednostki wojskowe AGAT (JWA), GROM (JWG) i Komandosów (JWK), jak też Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Odział Specjalny Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Mińsku Mazowieckim. W ręce komandosów nowa broń trafiła w maju i czerwcu 2017.

W odpowiedzi na pytanie czwarte, przedstawiciel MON napisał, że do Wojsk Obrony Terytorialnej przekazano 40 karabinków podstawowych MSBS-5,56K w układzie klasycznym z 406-mm (16-calową) lufą. Według sekretarza stanu Wojska Specjalne otrzymały po 20 karabinków standardowych MSBS-5,56K z 406-mm lufą i 20 subkarabinków MSBS-5,56K w odmianie z 254-mm (10-calową) lufą.

W odpowiedzi na pytanie piąte, sekretarz stanu poinformował, że w skład każdego kompletu wchodziły cztery magazynki 30-nabojowe (jak dowiedział się MILMAG, to wykonane ze stopu aluminium modele, odpowiednik standardowych magazynków US Army), nóż-bagnet, pas nośny, przybornik do czyszczenia broni wraz z kluczami do demontażu broni i lufy, jak też instrukcja obsługi. Modele standardowe zostały przekazane wraz z odrzutnikami do amunicji ślepej. Dodatkowo, jak dowiedział się MILMAG, JWG otrzymała też zestaw podstawowych części zamiennych.