4 października Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) zlecił przeprowadzenie prób zmęczeniowych śmigłowca bojowego Mi-24 spółce WSK PZL-Świdnik. Umowę podpisano w trybie z wolnej ręki. Wartość kontraktu to 6,8 mln zł brutto.

Zlecone badania najprawdopodobniej posłużą do wydłużenia resursów eksploatacyjnych polskich Mi-24, jak też uzasadnią modernizację tego śmigłowca / Zdjęcie: Michał Adamowski

Zlecone badania najprawdopodobniej posłużą do wydłużenia resursów eksploatacyjnych polskich Mi-24, jak też uzasadnią modernizację tego śmigłowca / Zdjęcie: Michał Adamowski

Próby mają zostać zrealizowane w latach 2019-2021 na wycofanym z eksploatacji śmigłowcu Mi-24D o numerze bocznym 272. W ich ramach zakłada się przeprowadzenie testów, które potwierdzą trwałość zmęczeniową struktur Mi-24 zapewniającą bezpieczne wykonanie 5500 godzin lotu i 14 tys. lądowań.

Zamawiający uzasadnia wybór WSK PZL-Świdnik jako jedyne znane przedsiębiorstwo, które prowadzi próby statyczne i zmęczeniowe konstrukcji śmigłowców o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym oraz posiada pełne zaplecze techniczne do ich realizacji. Same badania mają odbyć się na specjalistycznym stanowisku wyposażonym w instalacje niezbędne do przeprowadzenia prób zmęczeniowych śmigłowców Mi-24 zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zlecone badania najprawdopodobniej posłużą do wydłużenia resursów eksploatacyjnych polskich śmigłowców szturmowych. Wspomina o tym sam ITWL w uzasadnieniu wyboru wykonawcy nadmieniając, że: nieprawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie próby może doprowadzić do: zniszczenia konstrukcji na skutek przeciążenia przed potwierdzeniem jej trwałości pozwalającej na przedłużeniu resursu śmigłowców oraz niedociążenia konstrukcji, a przez to zawyżonego określenia jej trwałości i wytrzymałości, co będzie stanowiło istotne zagrożenie bezpieczeństwa lotów całej floty śmigłowców Mi-24 w okresie eksploatacji po przedłużeniu resursu technicznego.

Konsorcjum spółek PGZ wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (zleceniodawcą prób zmęczeniowych) oraz izraelskim koncernem Rafael Advanced Defense Systems zaprezentowały propozycję modernizacji śmigłowców uderzeniowych Mi-24D/W / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Konsorcjum spółek PGZ wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (zleceniodawcą prób zmęczeniowych) oraz izraelskim koncernem Rafael Advanced Defense Systems zaprezentowały propozycję modernizacji śmigłowców uderzeniowych Mi-24D/W / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Chęć przedłużenia resursu technicznego można powiązać projektem przywrócenia zdolności bojowych polskim Mi-24. Wspomina o tym wprost zamawiający nadmieniając, iż z zatwierdzonego przez Głównego Inżyniera WL 26 lipca 2019 roku harmonogramu wynika, że przygotowanie do próby zmęczeniowej musi się rozpocząć najpóźniej od 1 października 2019.

Konieczność dotrzymania krótkiego terminu zawarcia umowy jest uzasadniana tym, że niedotrzymanie terminów realizacji próby jest poważnym zagrożeniem dla prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia zadania „Modernizacja śmigłowców Mi-24” prowadzącym do rezygnacji przez Inspektorat Wsparcia SZ z wyżej wymienionego zadania (Modernizacja polskich Mi-24, 2019-01-23) .

Podczas tegorocznych targów MSPO w Kielcach, Konsorcjum spółek PGZ wraz z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (zleceniodawcą prób zmęczeniowych) oraz izraelskim koncernem Rafael Advanced Defense Systems zaprezentowały propozycję modernizacji śmigłowców uderzeniowych Mi-24D/W, należących do Wojska Polskiego.

Większość prac związanych z zabudową nowych komponentów mają wykonać Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1. Zakłady Mechaniczne Tarnów są odpowiedzialne za integrację broni strzeleckiej, Rafael i spółka Mesko dostarczą pociski rakietowe będące głównym uzbrojeniem.

Instytut Techniczy Wojsk Lotniczych wraz z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi i WZL Nr 1 zmodernizowały wyposażenie kabin strzelca i pilota. Komponenty potrzebne do obsługi naziemnej ma dostarczyć Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (WCBKT). Modernizacja Mi-24 ma być rozwiązaniem pomostowym zanim Siły Zbrojne zakupią nowe śmigłowce w ramach programu Kruk (MSPO2019: PGZ chce modernizować Mi-24, 2019-09-05).