Przejdź do serwisu tematycznego

Hanwha Aerospace o współpracy z Polską w zakresie eksploatacji i produkcji haubic K9

Stawiamy sobie za cel, aby współpraca między Hanwha Aerospoace i polskim przemysłem obronnym nie była jedynie spełnieniem wymagań kontraktowych, ale także budowała i umacniała nasze partnerstwo w celu parcia Wojska Polskiego w zaspokojeniu potrzeb operacyjnych – mówi Boo Hwan Lee, prezes spółki Hanwha Aerospace Europe w rozmowie z Magazynem Militarnym MILMAG.

Haubica K9 podczas ćwiczeń poligonowych w Orzyszu

Ostatnio koncern Hanwha Aerospace podpisał umowę wykonawczą na dostarczenie Polsce 152 haubic K9 z dostawami zaplanowanymi na lata 2025-2025. Wspomniane pojazdy będą wyposażone w polskie systemy (Fonet, Topaz itp.). Czy instalacja tych systemów we wspomnianych pojazdach będzie odbywać się w Korei, czy w Polsce? Czy polski przemysł będzie zaangażowany w produkcję innych systemów lub elementów oprócz wspomnianych powyżej?

Chciałbym podkreślić, że Hanwha Aerospace Europe nadaje najwyższy priorytet płynnej współpracy z polskim przemysłem w ramach programu polonizacji. Haubice K9PL będą wyposażane w systemy Topaz i Fonet dostarczane przez polski przemysł obronny. Oprócz wymienionych systemów, K9 mogą być wyposażone również w inne polskie urządzenia, zgodnie z wymaganiami Wojska Polskiego, jako element porozumienia o polonizacji.

Jedna z haubic K9 podczas ćwiczeń na poligonie w Orzyszu

Hanwha Aerospace Europe ma również plan utworzenia lokalnego centrum dostaw części zamiennych w celu zapewnienia produkcji najważniejszych elementów i podzespołów dla haubic K9 we współpracy z polskimi podmiotami. Wierzymy, że ten rodzaj współpracy nie tylko zwiększy możliwości produkcyjne polskiego przemysłu, ale także uczyni z Polski hub w zakresie produkcji i wsparcia logistycznego haubic K9 znajdujących się w wyposażeniu kluczowych państw NATO.

Jaki jest aktualnie planowany poziom polonizacji haubic K9? Jakie komponenty będą dostarczane do produkcji przez polski przemysł?

Jak zapewne wiecie, Huta Stalowa Wola z sukcesem podjęła produkcję podwozi, umożliwił to transfer technologii zapewniony dzięki naszej współpracy. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem dotyczącym zwiększenia poziomu polonizacji haubic K9, nasz plan strategiczny zakłada zwiększenie transferu technologii w zakresie produkcji wieży.

Haubica K9 na stanowisku ogniowym podczas ćwiczeń

Konkretne szczegóły dotyczące komponentów, które ma dostarczyć polski przemysł, szczególnie w odniesieniu do produkcji wież, zostaną przekazane kompleksowo po sfinalizowaniu rozmów z naszym szanownym partnerem, Polską Grupą Zbrojeniową. Utrzymujemy nasze zaangażowanie opierające się na współpracy i przejrzystym dialogu, aby zapewnić efektywną realizację tej strategicznej inicjatywy, jeszcze bardziej zwiększając samodzielne zdolności Polski w produkcji sprzętu wojskowego.

Obie podpisane umowy wykonawcze obejmują dostawę ponad 200 haubic K9 dla polskiej armii. Jakie są plany na zapewnienie obsługi technicznej tych pojazdów? Jaki poziom obsługi technicznej i/lub modernizacji mógłby być realizowany przez polski przemysł? Czy wybraliście już partnera przemysłowego do zapewnienia zdolności obsługi technicznej w Polsce?

W umowach zawarto obszerny pakiet dotyczący obsługi technicznej. Plany dotyczące obsługi technicznej w Polsce obejmują pełne spektrum prac serwisowych aby zapewnić gotowość bojową i długotrwałe utrzymanie w sprawności technicznej dostarczonych pojazdów. Szczegóły dotyczące zakresu obsługi i potencjalnych prac związanych z modernizacją pojazdów będzie koordynowane z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.

Polska K9 podczas przejazdu na stanowisko ogniowe

W związku z warunkami zawartymi w podpisanych umowach, wybór polskiego partnera przemysłowego w odniesieniu do obsługi technicznej będzie dokonany przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Nasze uzgodnienia obejmują gotowość do bliskiej współpracy ze wskazanym polskim partnerem, zapewniające płynny transfer wiedzy i doświadczeń w celu zapewnienia efektywnego prowadzenia prac związanych z obsługą techniczną. Stawiamy sobie za cel, aby współpraca ta nie była jedynie spełnieniem wymagań kontraktowych, ale także budowała i umacniała nasze partnerstwo w celu parcia polskich Sił Zbrojnych w zaspokojeniu potrzeb operacyjnych.

Umowa ramowa zawarta z Hanwha Aerospace w 2022 roku zawiera zapisy o ustanowieniu konsorcjum z Polską Grupa Zbrojeniową w celu produkcji haubic K9 przez to konsorcjum od roku 2026. Na ile istotne jest obecnie utworzenie tego konsorcjum? Na jakim etapie znajduje się obecnie proces transferu technologii do Polski? Gdzie w Polsce mógłby być zlokalizowany zakład produkcyjny konsorcjum Hanwha Aerospace i Polskiej Grupy Zbrojeniowej?

Umowa ramowa podpisana z Hanwha Aerospace w 2022 roku stanowi kluczowe porozumienie określające warunki powołania konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową, którego celem będzie produkcja haubic K9PL w Polsce począwszy od 2026 roku. Znaczenie tego konsorcjum w obecnym kontekście jest ogromne. Nie tylko podkreśla ono znaczenie strategicznej współpracy między koncernem Hanwha Aerospace i Polska Grupą Zbrojeniową. Ale stanowi również kamień węgielny dla perspektyw przyszłej produkcji w Polsce.

Haubica K9 przed wykonaniem strzelania na poligonie

W zakresie transferu technologii do Polski, nasze zaangażowanie znalazło odzwierciedlenie w porozumieniu (Memorandum of Understanding – MoU) zawartym z Polską Grupą Zbrojeniową, przedstawiające wspólne wysiłki na rzecz ulokowania produkcji haubic K9 na terenie Polski. Obecne zapisy zawarte w kontraktach wykraczają poza natychmiastowe dostawy, zawierają ustalenia w zakresie obsługi bieżącej oraz napraw i remontów w Polsce. Co więcej, w celu ułatwienia przyszłych przedsięwzięć związanych z produkcją na terenie Polski, zostanie dostarczona dokumentacja produkcyjna, która zapewni wykonanie zobowiązań zawartych w kontrakcie podpisanym z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.

W miarę rozwoju dyskusji, jesteśmy gotowi na szczegółowe konsultacje z Polską Grupą Zbrojeniową zmierzające do opracowania i stworzenia kompleksowego planu przyszłej produkcji haubic K9 w Polsce. Lokalizacja infrastruktury produkcyjnej na terenie Polski będzie przedmiotem szczegółowych rozważań i wspólnie podejmowanych decyzji, dostosowane do strategicznych celów i wymagań logistycznych obu stron. Nasze zaangażowanie mające na celu budowę solidnego i trwałego partnerstwa na rzecz rozwoju zdolności obronnych w polskim sektorze przemysłu obronnego pozostaje niezachwiane.

Jaka jest aktualna koncepcja zapewnienia obsługi technicznej i wsparcia eksploatacji jaka będzie oferowana polskim Siłom Zbrojnym?

Jesteśmy bardzo zaangażowani w zapewnienie Wojsku Polskiemu kompleksowego pakietu usług serwisowo-obsługowych, włączając w to dostarczanie kluczowych elementów jak instrukcje obsługowe, narzędzia pomiarowe i wyposażenie specjalne, co jest ułatwione dzięki pakietowi Zintegrowanego Wsparcia Logistycznego (ILS – Integrated Logistic Support). Naszym nadrzędnym celem jest wyposażenie Wojska Polskiego w pełne zdolności umożliwiające prowadzenie napraw niskiego i średniego poziomu obsługi haubic K9 oraz utrzymanie zdolności autonomicznego prowadzenia działań z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji.

K9 przygotowana do publicznej prezentacji sprzętu polskich Wojsk Lądowych

W ścisłej zgodności z zapisami kontraktów przygotowaliśmy dla Wojska Polskiego i polskiego przemysłu kompleksowy pakiet wsparcia eksploatacji, obsługi bieżącej, napraw oraz remontów. Ten kompleksowy pakiet obejmuje nie tylko nasze wsparcie na miejscu, ale także szeroko zakrojone działania szkoleniowe. Działania te są precyzyjnie zaprojektowane tak, aby zarówno Wojsko Polskie, jak i polski przemysł mogły zdobyć wiedzę niezbędną do samodzielnego wsparcia technicznego i napraw haubic K9.

W ramach naszego strategicznego planowania, jesteśmy w trakcie tworzenia magazynu części zamiennych w celu zapewnienia terminowego wsparcia technicznego tu, na miejscu. Działania związane z obsługa techniczną, naprawami i remontami będą w całości realizowane przez Wojsko Polskie i polski przemysł. Pozostaniemy zaangażowani w zapewnienie efektywnego i stabilnego wsparcia technicznego do czasu, gdy Wojsko Polskie i polski przemysł osiągną pełne zdolności w zakresie wsparcia technicznego eksploatacji, obsługi bieżącej, napraw i remontów.

Wojsko Polskie wykorzystuje swoją artylerię samobieżną kal. 155 mm w modułach (dmo Regina) łącznie z pojazdami dowodzenia, rozpoznania, amunicyjnymi i wsparcia obsługi technicznej. W jaki sposób można efektywnie i szybko włączyć armatohaubice K9 w polski system dmo Regina jeśli Polska zamawia w Korei jedynie haubice K9 bez wozów wsparcia?

Dostarczaliśmy w przeszłości z sukcesami nasze haubice K9 do Finlandii, Estonii, czy do Norwegii, demonstrując nasze bogate doświadczenie we współpracy w ramach różnych systemów dostosowanych do specyficznych wymagań każdego państwa. Wyposażeni w taką wiedzę i doświadczenie, jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia zadania integracji haubic K9 z istniejącym systemem modułów artyleryjskich kal. 155 mm w Wojsku Polskim, takimi jak dmo Regina.

Polskie haubice K9 podczas przygotowania do realizacji ćwiczenia ogniowego / Zdjęcia: Grzegorz Sobczak. MILMAG

W przypadku wprowadzenia do służby haubic K9 w Polsce proaktywnie adaptowaliśmy systemy Fonet i Topaz, co ułatwiło nam strategiczne partnerstwo z Grupą WB. Takie podejście zapewnia płynną integrację z istniejącym systemem modułów artyleryjskich w tym integrację z pojazdami wsparcia wykorzystywanymi przez Wojsko Polskie, ułatwi to uzyskanie interoperacyjności i uzupełni kompleksowe możliwości systemu obronnego.

Dziękuję za rozmowę.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X