Przejdź do serwisu tematycznego

MSPO 2021: Nagrody Lider Bezpieczeństwa Państwa dla spółek PGZ

Dziesięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostało uhonorowanych w kategoriach innowacyjna firma oraz innowacyjny produkt na rzecz obronności i bezpieczeństwa w IX edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa.

Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), dziesięć spółek wchodzących w skłag Grupy PGZ zostało uhonorowanych w kategoriach innowacyjna firma oraz innowacyjny produkt na rzecz obronności i bezpieczeństwa w IX edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. Wręczenie nagród odbyło się podczas trwającego XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach.

Dziesięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostało uhonorowanych w kategoriach innowacyjna firma oraz innowacyjny produkt na rzecz obronności i bezpieczeństwa w IX edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa / Zdjęcie: PGZ

W kategorii Innowacyjna firma nagrody odebrały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz Zakłady Metalowe Dezamet. Z kolei laureatami w dziedzinie innowacyjny produkt zostały:

  • Huta Stalowa Wola w konsorcjum z WB Electronics za zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30;
  • Mesko w konsorcjum z Telesystem Mesko za lekki przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat;
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM za symulator dla kierowcy czołgu Leopard 2A4;
  • PCO za modułowy zestaw noktowizyjny MZN-1;
  • PIT-Radwar za prototyp radaru P-18PL;
  • Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy za czołg Leopard 2PLM1;
  • Zakłady Mechaniczne Tarnów za system zwalczania BSL i stanowisko dowodzenia;
  • Zakłady Metalowe Dezamet za 120 mm nabój moździerzowy Rak-HE-1.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, powiedział:

Cieszę się, że w konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa lista nagrodzonych spółek jest tak długa, zarówno w kategorii innowacyjna firma, jak i innowacyjny produkt. To pokazuje, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma powody do dumy. Serdecznie gratuluję laureatom i dziękuję kapitule za docenienie naszych osiągnięć.

Celem konkursu jest m.in. nagradzanie innowacyjnych wyrobów, technologii i usług oraz ich prezentacja i promocja na rynkach służb mundurowych. W składzie kapituły konkursu są m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojskowej Akademii Technicznej czy Akademii Marynarki Wojennej.

Uzasadnienia przyznanych nagród

Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL-1: W ocenie kapituły WZL-1 to uznana firma specjalizująca się w świadczeniu usług naprawczo-serwisowych i modernizacyjnych techniki lotniczej głównie śmigłowców użytkowanych w SZ RP z rodziny Mila – Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24 oraz silników TW3-117 i SO-3W. Dodatkowo firma posiada zdolności i je realizuje w stosunku do obsługiwania i naprawy samolotów TS-11 Iskra. Zdaniem kapituły jest to bardzo ważne dla funkcjonowania lotnictwa wojskowego, ponieważ utrzymanie i odtwarzanie sprawności technicznej sprzętu wytwarzanego jeszcze w czasach ZSRR służy utrzymaniu potencjału bojowego lotnictwa SZ RP. Dodatkowo możliwości WZL-1 w zakresie modernizacji śmigłowców powodują, że mogą one dalej z powodzeniem funkcjonować na współczesnym polu walki np. Mi-24.

WZL-1 stale rozszerza swoje zdolności poprzez realizację działań offsetowych, w wyniku których staje się Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców (pozyskanie i serwis śmigłowca AW101) oraz jest odpowiedzialne za produkcję i naprawy kompozytowych kontenerów startowych rakiet systemu PAC-3 w ramach programu Wisła. Tworzy nowe laboratoria badawcze takie jak Centrum Badań Nieniszczących. Proponowane przez firmę usługi charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie zmian konstrukcyjnych, stosowanych materiałów i procedurami zgodnymi z normami jakościowymi. Co ważne WZL-1 spełnia wymagania przepisów lotniczych (cywilnych) EASA Part-145. Wdrożenie wspomnianych norm zaowocowało stworzeniem w firmie „Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania WZL-1” oraz „Księgi Konfiguracji Procesów WZL-1” (Pierwszy AW101 dla Polski oblatany).

Pierwszy polski AW101 przygotowujący się do oblotu technicznego 19 lipca 2021 przy zakładach Leonardo Helicopters w Wielkiej Brytanii / Zdjęcie: MON

Zakłady Metalowe Dezamet: W ocenie kapituły Dezamet jest innowacyjną firmą specjalizującą się przede wszystkim w opracowywaniu, produkcji i świadczeniu usług w odniesieniu do amunicji średnio- i wielkokalibrowej – od 40 mm do 155 mm. Zdaniem kapituły na uznanie zasługuje również opracowana i wdrożona przez Dezamet lotnicza bomba ćwiczebna LBĆw-10 przeznaczona do praktycznego szkolenia podstawowego personelu latającego w zakresie użycia broni bombardierskiej na statkach powietrznych eksploatowanych w lotnictwie wojskowym SZ RP. Proponowane przez firmę produkty charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, stosowanymi materiałami i procedurami zgodnymi z normami jakościowymi.

Huta Stalowa Wola: Kapituła doceniła produkt, jakim jest zdalnie sterowany System Wieżowy z wyrzutnią ppk Spike zintegrowany z KTO Rosomak, ponieważ jest on bardzo nowoczesny, posiadający wiele cech użytkowych, zapewniający możliwość łatwej integracji z różnymi platformami bojowymi. Zdaniem kapituły bardzo dobrym przykładem może być obecna integracja z KTO Rosomak oraz w perspektywie integracja z NBWP Borsuk. W ocenie kapituły atutem nagrodzonego produktu są jego nowoczesna budowa, która spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i niezawodności podczas realizacji zadań oraz fakt, że jego seryjne wprowadzenie zwiększy zdolności wojsk zmechanizowanych w zakresie rażenia różnych celów w różnych warunkach klimatycznych, terenowych oraz niezależnie od pory roku (Co dalej z ZSSW-30?).

ZSSW-30 zintegrowany z kto Rosomak podczas prób ogniowych ppk Spike z kwietnia 2021 / Zdjęcie: HSW

Mesko: Uznanie kapituły zdobył Lekki Przeciwpancerny Zestaw Rakietowy Pirat. Nagrodzony system zwiększa możliwości zwalczania czołgów, opancerzonych wozów bojowych oraz śmigłowców. Pirata charakteryzuje też duża odporność na przeciwdziałanie przeciwnika. Kapituła doceniła również to, że możliwa jest jego produkcja wyłącznie z krajowych podzespołów. Daje to możliwość uniezależnienia się od dostaw tego typu pocisków z zagranicy. Stawia to również nasz kraj wśród niewielu państw mających zdolności produkcyjne tego typu sprzętu wojskowego. Jest produktem bezpiecznym dla użytkowników. Pirat wpisuje się w oczekiwania zdefiniowane przez Siły Zbrojne RP w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 m.in. w kontekście programu Pustelnik oraz Ottokar-Brzoza, których ma być podstawowym produktem (Przeciwpancerny Pirat z MESKO).

Lekki Przeciwpancerny Zestaw Rakietowy Pirat podczas prób zakładowych / Zdjęcie: Mesko

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM: W ocenie kapituły Symulator/trenażer SJCL 6P dla kierowcy czołgu Leopard 2A4 to bardzo dobre narzędzie, które dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu umożliwia prowadzenia szkolenia w różnych warunkach pogodowych, terenowych, pory dnia itd. Dzięki temu możliwe jest podtrzymanie nawyków, zapoznanie z ergonomią kabiny, nauka procedur użytkowania i obsługiwania czołgu. Zdaniem kapituły symulator może być bazą do opracowania tego typu produktów dedykowanych dla innego typu sprzętu wojskowego.

PCO: Zdaniem kapituły Modułowy Zestaw Noktowizyjny MZN-1 to jeden z najnowocześniejszych produktów tego typu na świecie. Urządzenie można konfigurować zgodnie z bieżącymi potrzebami misji, zapewniając optymalne dostosowanie się do wymagań pola walki. Nagrodzony produkt wyróżnia się m.in. konstrukcją opartą o szerokie wykorzystanie wysoko udarowych tworzyw sztucznych, stopów aluminium, tytanu, otwartą architekturą gogli pod przyszłe aplikacje (np. wyświetlania danych, Fusion obrazów itp.) oraz tym, że jest to jedno z najmniejszych rozwiązań tego typu występujących na rynku (waży nieco ponad 600 gramów) (Oferta PCO na MSPO 2021).

PIT-Radwar: W ocenie kapituły Wideotracker Sowa jest to urządzenie, które ma zapewnić skuteczne prowadzenie ognia przez efektory umieszczone na równych platformach: morskich, lądowych i powietrznych. Zdaniem kapituły wprowadzenie urządzenia na wyposażenie SZ RP gwarantuje suwerenność jego produkcji, wykorzystania i rozwoju w całym cyklu życia. Jest urządzeniem bezpiecznym dla użytkowników, jak również dla platform, na których jest stosowany.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy: Zdaniem kapituły czołg Leopard 2PLM1 jest produktem łączącym w sobie wiele wymagań, które zostały zmienione lub wprowadzone w stosunku do wersji 2A4. Są to między innymi dodatkowa osłona balistyczna wieży, montaż układów przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego, co zwiększa bezpieczeństwo załogi. Generalnym zmianom poddano również jednostki napędowe czołgów, zamontowano również dodatkowe kosze transportujące na zewnątrz wieży, jak też przystosowano wyposażenie ewakuacyjne do zwiększonej masy bojowej czołgu. Na uwagę zasługuje również fakt, że poprzez modernizację jest możliwość skupienia całego cyklu życia czołgu w podmiotach polskiego przemysłu zbrojeniowego (MSPO 2021: Bumar-Łabędy zaprezentują Leoparda 2PLM1).

Leopard 2PLM1 / Zdjęcie: ZM Bumar-Łabędy

Zakłady Mechaniczne Tarnów: Kapituła postanowiła nagrodzić dwa produkty firmy. Pierwszym z nich jest System Zwalczania BSL. W ocenie kapituły BSL jest rozwojowym systemem, który na podstawie pozyskanej informacji o obiekcie powietrznym (system radarowy, system rozpoznania radiowego, głowica optoelektroniczna) pozwoli na zwalczanie zagrożeń powietrznych w sposób autonomiczny. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli na uzyskanie wysoko dynamicznego, precyzyjnego śledzenia oraz zwalczania celów powietrznych. Wykorzystanie odpowiedniego środka ogniowego (karabin w systemie Gatlinga), zapewni wysokie pokrycie ogniowe zwalczanego celu, co wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem neutralizacji zagrożenia. BSL będzie mógł być zamontowany na różnych platformach lądowych, a także morskich. Zdaniem kapituły, jeżeli BSL wejdzie do produkcji seryjnej będzie dużym wzmocnieniem potencjału OPL zwłaszcza przed lotniczymi środkami bezpilotowymi. To z kolei spowoduje, że BSL stanie się bardzo dobrym narzędziem do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych obiektów o znaczeniu strategicznym.

Drugim nagrodzonym produktem jest stanowisko dowodzenia. Zdaniem kapituły stanowisko dowodzenia, które jest przeznaczone dla projektu Pilica może być w przyszłości wykorzystane w innych projektach typu Narew, Noteć. Czyni to stanowisko dowodzenia, bardzo uniwersalnym modułem, który może być wykorzystany w różnych konfiguracjach programów przeciwlotniczych. Specjalne oprogramowanie stanowiska dowodzenia ma za zadanie wspomaganie procesów dowodzenia i kierowania walką podległych środków ogniowych. Wykorzystując to oprogramowanie, stanowisko dowodzenia posiada zdolność do kierowania nie mniej niż sześcioma środkami ogniowymi, własną stacją radiolokacyjną, a także umożliwia podłączenie zewnętrznej stacji radiolokacyjnej lub nadrzędnego stanowiska dowodzenia, w celu zwiększenia świadomości operacyjnej dowódcy.

Zakłady Metalowe Dezamet: Zdaniem kapituły nagrodzony 120 mm nabój moździerzowy Rak-HE-1 jest innowacyjnym produktem, który zwiększy możliwości modułu ogniowego M120K Rak w zakresie niszczenia celów stacjonarnych, siły żywej i elementów techniki bojowej przeciwnika. Jego zaletą jest również to, że może być wykorzystany z powodzeniem do modułu ogniowego Rak na podwoziu kołowym, jak również gąsienicowym. W ocenie kapituły atutem nagrodzonego produktu są między innymi jego nowoczesna budowa np. poprzez zastosowanie innowacyjnego zapalnika o działaniu uderzeniowym, wytrzymałość, możliwość produkcji i dalszy rozwój w Polsce (MON zamawia amunicję rakietową i moździerzową).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Polska Grupa Zbrojeniowa na Eurosatory 2024

Polska Grupa Zbrojeniowa uczestniczy w targach Eurosatory 2024, które odbywają się w dniach 17-21 czerwca w Paryżu, prezentując bogatą ofertę sprzętu i wyposażenia. Prawdziwą…

Stryker M-SHORAD otrzymał nazwę Sgt Stout

W 249. rocznicę powstania amerykańskich wojsk lądowych (US Army) ogłoszono, że artyleryjsko-rakietowe zestawy systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu M-SHORAD na podwoziu Stryker otrzymały nazwę…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X