22 grudnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) podpisał umowę o wartości 7 499 873,22 zł brutto ze spółką Transbit z Warszawy na dostawę czternastu radiolinii cyfrowych R-450A w wersji 02c z zestawem antenowym dla stacjonarnych węzłów teleinformatycznych dla jednostek Wojska Polskiego. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęto 30 lipca, ale informacja w tej sprawie została opublikowana 17 sierpnia.

IU MON podpisał umowę ze spółką Transbit na dostawę kolejnych radiolinii cyfrowych R-450A w wersji 02c z zestawem antenowym dla stacjonarnych węzłów teleinformatycznych dla jednostek Wojska Polskiego / Zdjęcie: Transbit

IU MON podpisał umowę ze spółką Transbit na dostawę kolejnych radiolinii cyfrowych R-450A w wersji 02c z zestawem antenowym dla stacjonarnych węzłów teleinformatycznych dla jednostek Wojska Polskiego / Zdjęcie: Transbit

Pierwsze radiolinie cyfrowe R-450A zostały wprowadzone na wyposażenie Wojska Polskiego w listopadzie 2005 i dostarczane przez trzy lata. W latach 2008-2018 dostarczano systemy w wersji 01, a od 2018 w wersji 02. W wersji 02c z nowym oprogramowaniem zostały zamówione w październiku 2015. W 2018 zawarto dwie umowy z Transbit na dostawy łącznie trzydziestu dziewięciu radiolinii R-450A, trzech w wersji 01 i ponad osiemdziesięciu w wersji 02c. Dostawy najnowszej wersji rozpoczęto w 2019.

Radiolinie rodziny R-450A przeznaczone są do budowy linii radiowych dużej pojemności (High Capacity Line of Sight, HCLOS). Pracują w III rozszerzonym paśmie częstotliwości (III+ wg Enhanced Eurocom System). Należą do najnowszej generacji urządzeń o programowanych metodach modulacji (Software Radio). Radiolinie rodziny R-450A mogą być stosowane zarówno w systemach stacjonarnych, jak i w aparatowniach polowych systemów łączności różnych szczebli (np. RWŁC-10/T). Zaletą radiolinii jest lekka antena o szerokiej wiązce, co umożliwia wykorzystanie lekkich tanich masztów o wysokości 24. Dzięki zaawansowanym metodom transmisji możliwe jest osiąganie dużych zasięgów (30 aparatowni RWŁC-10/T dla WP, 2019-05-11).

Radiolinia umożliwia współpracę z systemami zgodnymi z zaleceniem STANAG 4212 oraz z Enhanced Eurocom System (część D) oraz z z radioliniami będącymi obecnie na wyposażeniu Wojska Polskiego w zakresie częstotliwości 1350÷1850 MHz oraz dla traktów o przepływności do 2048 kb/s.