7 czerwca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o planowanym rozpoczęciu dialogu technicznego dotyczącego pozyskania informacji na temat 122-mm pocisków rakietowych z głowicą odłamkowo-burzącą przeznaczoną do wieloprowadnicowych wyrzutni samobieżnych WR-40, RM-70 i BM-21.

Inspektorat Uzbrojenia rozpocznie dialog techniczny w sprawie 122-mm pocisków rakietowych z głowicą odłamkowo-burzącą dla wyrzutni WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21 / Zdjęcie: Rafał Mniedło/11. Dywizja Kawalerii Pancernej

Inspektorat Uzbrojenia rozpocznie dialog techniczny w sprawie 122-mm pocisków rakietowych z głowicą odłamkowo-burzącą dla wyrzutni WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21 / Zdjęcie: Rafał Mniedło/11. Dywizja Kawalerii Pancernej

Zainteresowani mają czas do 5 lipca na nadesłanie zgłoszenia. Sam dialog ma zakończyć się do 30 września 2019, choć może ulec wydłużeniu. Dialog ma objąć ocenę parametrów i charakterystyk oferowanego uzbrojenia, systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw i szkolenia, oszacowania kosztów zakupu, eksploatacji i wycofania oraz wstępne określenie czasu dostaw.

Analiza
Ogłoszony przez Inspektorat Uzbrojenia dialog techniczny wiąże się z możliwym zakupem opracowanych przez spółkę Mesko 122-mm pocisków rakietowych M-21 FHE Feniks z głowicą odłamkowo-burzącą o zwiększonym zasięgu z 20 do ponad 40 km (podczas prób na szwedzkim poligonie osiągnięto donośność 42,5 km).

Pocisk rakietowy FHE Feniks przeznaczony do niszczenia umocnień, sprzętu wojskowego oraz siły żywej. To modyfikacja starszej rakiety z odmiennym napędem (opracowanym z francuskim Roxelem dostarczającym paliwa i odpowiedzialnym za ulepszenie silnika) za którą Mesko wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia otrzymało w 2018 nagrodę Defender na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

W 2017 zakończone zostały badania zakładowe poprawionego pocisku M-21 FHE Feniks o zmienionych parametrach gabarytowo-masowych. Obejmowały próby silnika rakietowego, głowicy odłamkowo-burzącej i zapalnika uderzeniowego MRW-U/T. Pociski spełniły wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości, funkcjonowania i skupienia. Masa pocisku 65 kg, długość z zapalnikiem MRW-U/T 2797 mm, donośność minimalna/maksymalna 14/42 km, prędkość maksymalna 1170 m/s.