Podczas XVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO 2020) w Kielcach, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) zaprezentowało m.in. zmodernizowany czołg Leopard 2PL i zmodyfikowany T-72M1R.

Zaprezentowany Leopard 2PL jest jednym z pięciu, dotąd przekazanych zamawiającemu, zmodernizowanych wozów

Zaprezentowany Leopard 2PL jest jednym z pięciu, dotąd przekazanych zamawiającemu, zmodernizowanych wozów

 
Leopard 2PL
Zaprezentowany Leopard 2PL, należący do 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa, jest jednym z pięciu zmodernizowanych wozów, które pod koniec maja br. Polska Grupa Zbrojeniowa dostarczyła zamawiającemu, czyli Inspektoratowi Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Według najnowszych informacji, do końca roku ma zostać przekazanych kolejnych dwanaście wozów, w tym trzy z nich już są gotowe do odbioru. To dużo mniej. niż wcześniej zakładano. Zgodnie z informacjami, jakie uzyskała na początku br. Redakcja Magazynu Militarnego MILMAG, zamawiający miał odebrać w tym roku łącznie 43 czołgi tego typu. Dostawy wszystkich 142 wozów (wraz z opcją na 14) mają zakończyć się z końcem lipca 2023. Koszt prac to 3,29 mld zł brutto (PGZ przekazała pierwsze Leopardy 2PL, 2020-05-28).

Zakres prac modernizacyjnych do standardu Leopard 2PL pozwolił na podniesienie odporności balistycznej i udoskonalenie systemów obserwacyjnych. Zmiany obejmują wprowadzenie dodatkowego opancerzenia wieży, nowych przyrządów obserwacyjnych dla działonowego (kamera termowizyjna EMES-15 i dwie kamery KLW-1 Astera) i dowódcy (przyrząd obserwacyjno-celowniczny PERI R17 A3L4CP), dzienno-nocną kamerę cofania KDN-1T Nyks i elektrycznego spustu armaty. Modernizacja obejmuje też instalację pomocniczej jednostki napędowej APU o mocy 17 kVA, zmodernizowany system przeciwwybuchowy i przeciwpożarowy Deugra ze zbiornikami DeuGen-N i cyfrową magistralę komunikacyjną CAN-BUS. Zgodnie z planami wymieniono układ stabilizacji armaty i napędy wieży z hydraulicznych na elektryczne (EWNA). Ponadto z pojazdami zintegrowane zostaną nowe typy amunicji: przeciwpancerna DM63A1 z pociskiem podkalibrowym i wielozadaniowa DM11 z programowalnym pociskiem odłamkowo-burzącym.

Więcej o modernizacji w MILMAG 02/2020

T-72M1R
Tuż obok Leoparda 2PL wystawiono zmodyfikowany czołg T-72M1R – co ciekawe, po raz pierwszy ujawniając nowe oznaczenie tych wozów. Jest to jeden z ośmiu wozów przekazanych w grudniu 2019 zamawiającemu czyli 1. Regionalnej Bazie Logistycznej, z których pięć trafiło 17 sierpnia br. do nowo formowanego 19. batalionu czołgów w ramach 19. Brygady Zmechanizowanej. Prace, realizowane przez Konsorcjum PGZ (Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka PCO) o wartości 1,749 mld zł brutto mają objąć od 230 do 318 wozów z terminem dostaw do 2025 (w tym 46 do końca br.). Podwykonawcą jest także Grupa WB, która dostarcza systemy łączności wewnętrznej (FONET) i zewnętrznej (RADMOR) (Formowanie batalionu czołgów 19. Brygady Zmechanizowanej, 2020-08-17; PGZ przekazała pierwsze T-72M1 , 2019-12-13).

Zgodnie z informacją DG RSZ, T-72M1R jest ulepszonym wariantem czołgu T-72M1 / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

Zgodnie z informacją DG RSZ, T-72M1R jest ulepszonym wariantem czołgu T-72M1 / Zdjęcia: Jakub Link-Lenczowski

W ramach remontów i modyfikacji T-72M1 do standardu T-72M1R, silniki wysokoprężne W-46-6 o mocy 573 kW otrzymały dodatkowo cyfrowy system rozruchu. Zainstalowano także nowe systemy zasilania z akumulatorami buforowymi. PCO dostarczyła pasywne przyrządy kierowcy (PNK-72 Radomka w miejsce aktywnego TWNE-4B) i dowódcy (POD-72 Liswarta w miejsce TKN-3), zainstalowano także Peryskopowy Celownik Termowizyjny PCT-72, wyposażony w kamery termowizyjne 3. generacji KLW-1 Asteria dla działonowego (w miejsce nocnego celownika TPN-1-49-23). Z tyłu wieży zainstalowano kosz na dodatkowe kanistry z paliwem, rurą dopływu powietrza do silnika w przypadku pokonywania brodów wodnych oraz ognioodporną opończę. Czołgi otrzymały nowe zestawy gąsienic.