28 maja Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała o przekazaniu Inspektoratowi Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) pierwszych dwóch zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Do końca tygodnia zamawiający ma odebrać kolejne trzy pojazdy. IU MON oraz PGZ poinformowały Magazyn Militarny MILMAG, że do końca br. Wojsko Polskie powinno odebrać 43 czołgi Leopard 2PL. Dostawy wszystkich zmodernizowanych wozów mają zakończyć się w 2023, a więc 2-3 lata później niż pierwotnie zakładano.

Modernizacja czołgów podstawowych Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL ma pozwolić na podniesienie odporności balistycznej i udoskonalenie systemów obserwacyjnych wozów. Zmiany obejmują m.in. montaż dodatkowego opancerzenia wieży oraz nowych przyrządów obserwacyjnych dla: działonowego (kamera termowizyjna EMES-15 i dwie kamery KLW-1 Astera) i dowódcy (przyrząd obserwacyjno-celowniczny PERI R17 A3L4CP), a także dzienno-nocną kamerę cofania KDN-1T Nyks i elektryczny spust armaty

Modernizacja czołgów podstawowych Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL ma pozwolić na podniesienie odporności balistycznej i udoskonalenie systemów obserwacyjnych wozów. Zmiany obejmują m.in. montaż dodatkowego opancerzenia wieży oraz nowych przyrządów obserwacyjnych dla: działonowego (kamera termowizyjna EMES-15 i dwie kamery KLW-1 Astera) i dowódcy (przyrząd obserwacyjno-celowniczny PERI R17 A3L4CP), a także dzienno-nocną kamerę cofania KDN-1T Nyks i elektryczny spust armaty

Według Andrzeja Kensboka, prezesa zarządu PGZ, przekazanie pierwszych czołgów Leopard 2PL to kluczowy etap programu modernizacji tych pojazdów. Otwiera drogę do rozpoczęcia dostaw kolejnych zmodernizowanych wozów. Kensbok dodał, że przez ostatnie dwa tygodnie prowadzono bardzo intensywne prace zmierzające do zakończenia testów pojazdów. , w których uczestniczył nowy zarząd Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy wybrany przez Radę Nadzorczą spółki w kwietniu (Nowe władze ZM Bumar-Łabędy, 2020-04-21).

Program testów zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL zakończyły się 8 majawydaniem pozytywnego orzeczenia z badań. Trzy tygodnie później na terenie Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach dokonano odbioru pierwszej partii czołgów przez. 

Program modernizacji zakłada również montaż pomocniczej jednostki napędowej APU o mocy 17 kVA, zmodernizowanego systemu przeciwwybuchowego i przeciwpożarowego Deugra ze zbiornikami DeuGen-N i cyfrowej magistrali komunikacyjnej CAN-BUS. Zgodnie z planami wymieniono także układ stabilizacji armaty i napędy wieży z hydraulicznych na elektryczne (EWNA). Ponadto, czołgi zostaną przystosowane do strzelania nowymi typami amunicji:: przeciwpancernej DM63 i wielozadaniowej DM11 / Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Program modernizacji zakłada również montaż pomocniczej jednostki napędowej APU o mocy 17 kVA, zmodernizowanego systemu przeciwwybuchowego i przeciwpożarowego Deugra ze zbiornikami DeuGen-N i cyfrowej magistrali komunikacyjnej CAN-BUS. Zgodnie z planami wymieniono także układ stabilizacji armaty i napędy wieży z hydraulicznych na elektryczne (EWNA). Ponadto, czołgi zostaną przystosowane do strzelania nowymi typami amunicji:: przeciwpancernej DM63 i wielozadaniowej DM11 / Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Odebrane Leopardy mają zostać dostarczone do garnizonu 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Część wozów ma też trafić do jednej z kompanii 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesoła. 

Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes zarządu Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy, stwierdziła że udział w pracach  przy modernizacji i przywracaniu stanu technicznego Leopardów 2A4 pozwolił gliwickim zakładom uzyskać nowe kompetencje. W ich wyniku zbudowano zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu polonizacji czołgów. Celem zakładów jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw. 

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy stoją ze strony polskiej na czele programu modernizacyjnego czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Pozostałe spółki biorące w nim udział to PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak. Na mocy porozumienia z 18 lutego 2016 ważną rolę w programie odgrywa również niemieckie Rheinmetall Landsysteme (RLS). 

Więcej o modernizacji w MILMAG 02/2020