17 listopada br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że z Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy wyruszył transport kolejnej partii zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL, które trafią do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej (1. WBPanc.). W ubiegłym tygodniu zakończono formalny odbiór pojazdów.

Dostawy wszystkich 142 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL mają zakończyć się do końca lipca 2023, a więc 2 lata później, niż pierwotnie planowano.

Dostawy wszystkich 142 zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL mają zakończyć się do końca lipca 2023, a więc 2 lata później, niż pierwotnie planowano.

Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes zarządu Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy poinformowała, że Konsorcjum intensywnie pracuje nad kolejnymi partiami Leopardów. Jeżeli uda nam się szybko zamknąć prowadzone obecnie rozmowy, będziemy mogli dostarczyć w bieżącym roku kolejne 7 z partii pojazdów modernizowanych siłami krajowego przemysłu. Równocześnie pracujemy wspólnie z naszym partnerem zagranicznym nad 6 maszynami, tak, żeby i egzemplarze, zmodernizowane w Niemczech, mogły trafić jak najszybciej do Sił Zbrojnych RP. 

Program testów zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL zakończyły się 8 maja br. wydaniem pozytywnego orzeczenia z badań. Pierwsze dwa wozy trafiły do wojska 28 maja br. Jak dotąd przekazano sześć czołgów do Ośrodka Szkolenia Leopard w ramach 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa, a cztery do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Warszawie-Wesoła. Łącznie w tym roku proces odbioru przeszło jedenaście wozów – jednak proces ten nie jest równoznaczny z przekazaniem sprzętu do jednostek (PGZ przekazała pierwsze Leopardy 2PL, 2020-05-28). 

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskała na początku br. Redakcja Magazynu Militarnego MILMAG, zamawiający miał odebrać w tym roku łącznie 43 czołgi tego typu – co z perspektywy czasu stało się nierealistyczne. Dostawy wszystkich 142 zmodernizowanych wozów (wraz z opcją na 14) mają zakończyć się z końcem lipca 2023. Koszt prac to 3,29 mld zł brutto.

Pierwsze dwa Leopardy 2PL trafiły do wojska 28 maja br. W bieżącym roku proces odbioru przeszło jedenaście wozów. / Zdjęcia: PGZ

Pierwsze dwa Leopardy 2PL trafiły do wojska 28 maja br. W bieżącym roku proces odbioru przeszło jedenaście wozów. / Zdjęcia: PGZ

Zakres prac modernizacyjnych do standardu Leopard 2PL pozwolił na podniesienie odporności balistycznej i udoskonalenie systemów obserwacyjnych. Zmiany obejmują wprowadzenie dodatkowego opancerzenia wieży, nowych przyrządów obserwacyjnych dla działonowego (kamera termowizyjna EMES-15 i dwie kamery KLW-1 Astera) i dowódcy (przyrząd obserwacyjno-celowniczny PERI R17 A3L4CP), dzienno-nocną kamerę cofania KDN-1T Nyks i elektrycznego spustu armaty. Modernizacja obejmuje też instalację pomocniczej jednostki napędowej APU o mocy 17 kVA, zmodernizowanego systemu przeciwwybuchowego i przeciwpożarowego Deugra ze zbiornikami DeuGen-N i cyfrową magistralę komunikacyjną CAN-BUS. Zgodnie z planami wymieniono układ stabilizacji armaty i napędy wieży z hydraulicznych na elektryczne (EWNA). Ponadto z pojazdami zintegrowane zostaną nowe typy amunicji: przeciwpancerna DM63A1 z pociskiem podkalibrowym i wielozadaniowa DM11 z programowalnym pociskiem odłamkowo-burzącym. 

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy stoją ze strony polskiej na czele programu modernizacyjnego czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Pozostałe spółki biorące w nim udział to PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak. Na mocy porozumienia z 18 lutego 2016 kluczową rolę w programie odgrywa również niemieckie Rheinmetall Landsysteme (RLS).

Więcej o modernizacji w MILMAG 02/2020