17 kwietnia Rada Nadzorcza Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy odwołała z funkcji prezesa zarządu Marka Grochowskiego (pełnił tą funkcję od grudnia 2017), a do czasowego pełnienia obowiązków oddelegowała ze swojego grona Elżbietę Wawrzynkiewicz.

Pełniącą obowiązki prezes Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy została Elżbieta Wawrzynkiewicz, która wcześniej pełniła podobne stanowisko w OBRUM i jest jednocześnie prezesem poznańskich WZM. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Pełniącą obowiązki prezes Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy została Elżbieta Wawrzynkiewicz, która wcześniej pełniła podobne stanowisko w OBRUM i jest jednocześnie prezesem poznańskich WZM. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Ponadto, na nowego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZM Bumar-Łabędy wybrano Jarosława Burzawę, który jest jej członkiem od 28 kwietnia 2017. Elżbieta Wawrzynkiewicz będzie pełnić obowiązki prezesa zarządu do czasu wyboru na to stanowisko osoby na stałe. Postępowanie w tej sprawie zostało rozpoczęte równocześnie.

Elżbieta Wawrzynkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wcześniej, od 1994 związana Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi (WZM) w Poznaniu, przechodząc w spółce wszystkie szczeble hierarchii służbowej (m.in. pełniąc funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu). Od maja 2014  prezes zarządu WZM, a od 29 lipca 2019 do 17 kwietnia 2020 była prezesem zarządu OBRUM.

Obecnie, ZM Bumar-Łabędy wchodzą w skład Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), wraz z WZM, OBRUM i spółką PCO, realizującego na zlecenie 1. Regionalnej Bazy Logistycznej (1. RBLog.) umowy o wartości 1,749 mld zł brutto na remont i modyfikację maksymalnie 318 czołgów T-72M1 z dostawami w latach 2019-2025. Pierwsze czołgi zostały przekazane Wojskom Lądowym w grudniu 2019 (PGZ przekazała pierwsze T-72M1 , 2019-12-13; Wojsko szuka dostawcy 125-mm amunicji dla T-72 i PT-91, 2020-04-02).

ZM Bumar-Łabędy stoją również na czele, ze strony polskiej, programu modernizacyjnego czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Program, o pierwotnej wartości 2,415 mld zł brutto rozpoczęty 18 lutego 2016 wraz z niemieckim Rheinmetall Landsysteme (RLS). Pierwszy prototyp dostarczono na próby w czerwcu 2018, a od grudnia 2018 do marca 2020 kolejne trzy wozy testowano już w Polsce. Program notuje jednak opóźnienie, a jego wartość wzrosła do 3,29 mld zł brutto. Zgodnie z informacjami, jakie uzyskał Magazyn Militarny MILMAG w Inspektoracie Uzbrojenia MON i Polskiej Grupie Zbrojeniowej, do końca roku zostaną przekazane pierwsze 43 zmodernizowane czołgi. Więcej o modernizacji w MILMAG 02/2020