18 czerwca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych (WZM) zainaugurowano prace Centrum Serwisowo-Logistycznego (CSL), wyspecjalizowanego w obsłudze technicznej czołgów Leopard 2A5, będących na wyposażeniu Wojska Polskiego. CSL ma serwisować zakupione kilka lat temu czołgi, oferując kompleksowy zakres usług. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie powierzonych wozów w pełnej sprawności.
 Jak powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ, Centrum Serwisowo-Logistyczne jest jednym z elementów, który ma poszerzyć zdolności Grupy do modernizacji i obsługi czołgów Leopard 2.

Jak powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ, Centrum Serwisowo-Logistyczne jest jednym z elementów, który ma poszerzyć zdolności Grupy do modernizacji i obsługi czołgów Leopard 2.

Inauguracja funkcjonowania CSL ma się przełożyć na wzrost potencjału PGZ w segmencie techniki pancernej, m.in. dzięki współpracy WZM z podmiotami zagranicznymi. Nabyte kompetencje mają być wykorzystywane także w obecnie realizowanych oraz przyszłych projektach związanych z gąsienicowymi platformami bojowymi, jakie realizuje (bądź będzie realizowała) Polska Grupa Zbrojeniowa (Kolejny etap OMBT-Leo2, 2019-04-06).

W uroczystości otwarcia Centrum Serwisowo-Logistycznego uczestniczyła cała załoga WZM z prezes zarządu Elżbietą Wawrzynkiewicz na czele, przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych, a także przedstawiciele świata akademickiego i mediów / Zdjęcia: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne

W uroczystości otwarcia Centrum Serwisowo-Logistycznego uczestniczyła cała załoga WZM z prezes zarządu Elżbietą Wawrzynkiewicz na czele, przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych, a także przedstawiciele świata akademickiego i mediów / Zdjęcia: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne

Inwestycja obejmuje przygotowaną do obsługi czołgów halę wyposażoną w najnowoczesną, specjalistyczną infrastrukturę, Centrum Zespołów Napędowych, Autoryzowane Centrum Serwisowe, Magazyn Buforowy (części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych) oraz Centrum Szkolenia Specjalistycznego, zapewniające ciągłość działań w zakresie stałego zabezpieczenia potrzeb Wojska Polskiego. CSL będzie odpowiedzialne za obsługę nie tylko czołgów Leopard 2A5, ale też zespołów napędowych czołgów Leopard 2A4, a w przyszłości także zmodernizowanych Leopard 2PL. Za same czołgi Leopard 2A4/2PL odpowiedzialne będą Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy.

Podobne Centrum Serwisowo-Logistyczne powstanie również w Gliwicach. PGZ zaznacza, że jako właściciel większościowy spółek należących do grupy ma obowiązek dzielić kompetencje produktowe bez naruszania zasady równego traktowania spółek, a także kierować się zasadą optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i przede wszystkim zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Podział kompetencji w zakresie czołgów Leopard 2 ma temu służyć.

Deklaracja ma związek z informacjami prasowymi z 5 czerwca o obawach związków zawodowych z ZM Bumar-Łabędy, że CSL czołgów Leopard 2 powstanie tylko w Poznaniu, przez co gliwickie zakłady stracą zamówienia rządowe. Związkowcy informowali wówczas, że plany poznańskich WZM nie były im znane. W odpowiedzi, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu PGZ Justyna Mosoń, poinformowała, że poznańskie CSL będzie jednym z elementów wsparcia logistycznego.

Powstanie CSL w Poznaniu jest również zgodne z umową na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. 28 grudnia 2015 Inspektorat Uzbrojenia podpisał bowiem umowę o wartości 2,415 mld z PGZ i ZM Bumar-Łabędy. Kontrakt obejmuje modernizację 128 czołgów Leopard 2A4. 18 lutego 2016 PGZ zawarło porozumienie z Rheinmetall Landsysteme jako partnerem strategicznym. Pierwotna umowa zawierała opcję na modernizację dodatkowych 14 Leopardów 2A4. W maju 2018 podpisano aneks o wartości 300 mln zł obejmujący doprowadzenie wozów do standardu Leopard 2PL. Tym samym łączna liczba niemieckich czołgów przeznaczonych do modernizacji w ramach kontraktu zwiększyła się do 142. Jednym z warunków umowy była realizacja napraw jednostek napędowych wszystkich czołgów przez WZM (Przedseryjne Leopardy 2PL, 2018-12-22).