Podczas konferencji Future Armoured Vehicles Survivability, która odbywała się w Londynie od 13 do 15 listopada, szef biura pancernego Ministerstwa Obrony Rumunii pułkownik Valentin Torcica poinformował o planach zakupu nowego czołgu podstawowego. Ma być to następca TR-580, TR-85 i TR-85M1 Bizon używanych przez rumuńskie wojska lądowe (Forţele Terestre Române).

Rumuńskie wojska lądowe wykorzystują 202 czołgi TR-580, TR-85 i TR-85M1 Bizon będące zmodyfikowanymi odmianami T-55. Są to pojazdy coraz bardziej przestarzałe na współczesnym polu walki / Zdjęcie: 7th Army Joint Multinational Training Command

Rumuńskie wojska lądowe wykorzystują 202 czołgi TR-580, TR-85 i TR-85M1 Bizon będące zmodyfikowanymi odmianami T-55. Są to pojazdy coraz bardziej przestarzałe na współczesnym polu walki / Zdjęcie: 7th Army Joint Multinational Training Command

Podstawowymi wymaganiami nowego wozu bojowego są: zdolność do działania w dzień i w nocy, uzbrojenie w 120-mm armatę gładkolufową, nowoczesne systemy dowodzenia, kontroli, łączności i obserwacji. Załoga ma składać się z 3-4 żołnierzy. Uzbrojenie dodatkowe ma mieć możliwość prowadzenia ognia w zakresie elewacji do 70°. Pojazd ma charakteryzować się wysoką zdolnością przetrwania na polu walki i odpowiednim równowagą między siłą ognia a mobilnością.

Forţele Terestre Române wykorzystuje 202 głęboko zmodernizowane T-55 (większość powstało na bazie T-55AM/T-55AM2): 44 wozów TR-580, 104 TR-85 i 54 TR-85M1. Ich liczba znacząco się zmniejsza według raportu Military Balance 2018, opracowanego przez londyński Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (International Institute for Strategic Studies). Jeszcze kilka lat temu utrzymywano aż 717 tych pojazdów. Pozostające w służbie czołgi nie spełniają wymagań współczesnych pola walki i wkrótce muszą zostać wycofane.

Preferowanym przez Bukareszt następcą rumuńskich czołgów jest Leopard 2A7. Do tego standardu mogłyby zostać zmodernizowane Leopardy 2A4NO w ramach programu OMBT-Leo2, koordynowanym przez Europejską Agencję Obrony / Zdjęcie: Burt Traynor/USAF

Preferowanym przez Bukareszt następcą rumuńskich czołgów jest Leopard 2A7. Do tego standardu mogłyby zostać zmodernizowane Leopardy 2A4NO w ramach programu OMBT-Leo2, koordynowanym przez Europejską Agencję Obrony / Zdjęcie: Burt Traynor/USAF

Rumuńskie ministerstwo o chce kupić 60 nowych czołgów, z czego 54 mają trafić do batalionu pancernego i służby liniowej, a pozostałe sześć planuje się wykorzystać do szkolenia załóg. Resort chce, aby dostawy zostały zrealizowane do 2024. Preferowaną konstrukcją jest Leopard 2A7 (DM88 dla niemieckich Leopardów, 2018-11-21; Zmodernizowana amunicja dla Leopardów, 2018-07-04).

Analiza
22 września 2017 Europejska Agencja Obrony (European Defence Agency, EDA) rozpoczęła program OMBT-Leo2, który ma na celu optymalne wykorzystanie pozostałych czołgów Leopard 2A4 pozostających w nadwyżkach państw Unii Europejskiej. Ma to się odbywać przez sprzedaż, wynajęcie lub leasing pojazdów, jak ich modernizację do standardu Leopard 2A7. Rumunia jest jednym z państw partycypujących w programie.

Bukareszt liczy na 52 czołgi Leopard 2A4NO norweskich wojsk lądowych (Hæren), które mają zostać wycofane do 2025. Norwegia zrezygnowała bowiem z Projektu 5050 zakładającego modernizację wozów batalionów zmechanizowanych Panserbataljonen (PBn) i Telemark Bataljon (TMBN) do standardu Leopard 2A7. Norwegia podjęła współpracę z EDA w programie OMBT-Leo2 w 2017 (Norwegia nie zmodernizuje Leopardów, 2018-06-23).