2 lipca 2018, wchodząca w skład Grupy PGZ, spółka Mesko poinformowała o zakończeniu pierwszej dostawy dla Wojska Polskiego zmodernizowanej amunicji 120 mm x 570 z pociskami odłamkowo-burzącymi (HE), przeznaczonej dla czołgów Leopard 2A4/A5. Pierwsza transza została przekazana do 29 czerwca.

Zmodernizowana amunicja zastąpi dotychczas eksploatowaną. Zgodnie z zapowiedziami kolejne dostawy  kilkunastu tysięcy sztuk 120-mm naboi zostaną zrealizowane jeszcze w 2018 / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zmodernizowana amunicja zastąpi dotychczas eksploatowaną. Zgodnie z zapowiedziami kolejne dostawy kilkunastu tysięcy sztuk 120-mm naboi zostaną zrealizowane jeszcze w 2018 / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

W opracowanie zmodernizowanej amunicji dla czołgów Leopard 2A4/A5 byli zaangażowani specjaliści z oddziału Mesko w Pionkach i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU zamawia armaty badawcze, 2018-07-02, Pierwszy Leopard 2PL dla Polski, 2018-06-15). Amunicję odebrało 3. Regionalne Przedstawicielstwo Wojskowe. Zgodnie z zapowiedziami, kolejne dostawy, łącznie kilkunastu tysięcy sztuk 120-mm amunicji, zostaną przeprowadzone jeszcze w 2018.

Prace koncepcyjne nad nowym ładunkiem miotającym, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania, jak i efektywności amunicji, zostały przeprowadzone w 2017. Rozwiązanie zostało opatentowane, a modyfikacje zaaprobowane przez gestora. Zmieniono konstrukcję ładunku miotającego poprzez wprowadzenie poprawionego układu zapłonowego, nowej geometrii układu materiału miotającego oraz wprowadzono w miejsce prochu czarnego nowy typ prochu zapłonnikowego. Ostatnie rozwiązanie całkowicie wyeliminowało w produktach spalania siarkowodór. To rozwiązanie jest wprowadzane do wszystkich typów amunicji czołgowej 120 mm.

Kolejnym krokiem inżynierów z Mesko i WITU będzie przekonstruowanie 125-mm amunicji, wykorzystywanej przez czołgi z rodziny T-72M1 i PT-91 Twardy, w związku z planami modernizacyjnymi tych pojazdów. Niewykluczone są dostawy w najbliższej przyszłości wielkokalibrowej amunicji artyleryjskiej, które zaangażują oddziały Mesko w Pionkach, Kraśniku i Bolechowie, a także bydgoskie zakłady Nitro-Chem (Mk 82 z Nitro-Chemu, 2017-11-29).

Analiza
Umowa na dostawę 2 tys. sztuk amunicji ćwiczebnej (HE-TP) z zapalnikiem C-88 o wartości 24,7 mln zł brutto podpisano 14 września 2017. Do końca roku dostarczono 12 z 14 tys, sztuk amunicji HE, zakontraktowanej na podstawie wcześniejszej umowy o wartości 114 mln zł i realizowanej od 2014.

Opóźnienia dostaw obejmują 9 tys. sztuk 120-mm amunicji podkalibrowej ćwiczebnej (APFSDS-T-TP). Pierwsza dostawa w ilości 4 tys. miała być zrealizowana do końca I kwartału 2017, 3 tys. szt. do końca października 2017 i 2 tys. szt. w 2018. Wcześniej, Inspektorat Uzbrojenia MON uruchomił przetarg na 120 mm x 570 naboje przeciwpancerne z pociskiem podkalibrowym stabilizowanym brzechwowo z odrzucanym sabotem (120 mm APFSDS dla WP, 2017-07-13), a do końca 2017 dostarczono 13 tys. sztuk amunicji z poprzedniego zamówienia o wartości 240 mln zł, realizowanego od 2015. Był to największy jak dotąd kontrakt na amunicję dla czołgów Leopard 2A4/A5.