2 kwietnia Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się faza konsultacji przemysłowych PMC (Preliminary Market Consultation) w ramach międzynarodowego programu modernizacyjnego OMBT-Leo2 (Optimizing Main Battle Tank – Leopard 2). Program, mający na celu sprzedaż, wynajęcie lub leasing, wraz z pakietem modernizacyjnym czołgów z nadwyżek państw Unii Europejskiej (UE), rozpoczęto 22 września 2017.

Wśród państw członkowskich UE, partycypujących w inicjatywie EDA, pięć z nich ma na wyposażeniu czołgi Leopard 2A4, które w pierwszym etapie programu OMBT-Leo2 mogą zostać poddane modernizacji. Współpraca w ramach tego projektu może też obejmować m.in. szkolenie załóg czy wsparcie eksploatacji / Zdjęcie: EDA

Wśród państw członkowskich UE, partycypujących w inicjatywie EDA, pięć z nich ma na wyposażeniu czołgi Leopard 2A4, które w pierwszym etapie programu OMBT-Leo2 mogą zostać poddane modernizacji. Współpraca w ramach tego projektu może też obejmować m.in. szkolenie załóg czy wsparcie eksploatacji / Zdjęcie: EDA

Konsultacje pozwolą na rozpoczęcie badania rynku i ułatwienie przyszłych decyzji państw członkowskich, gdy rozpocznie się faza przyznawania zamówień na realizację prac. Celem jest opracowanie pakietów modernizacyjnych dla czołgów Leopard 2A4, które pozwolą na doprowadzenie ich do standardu 2A7 lub równoważnego. W dalszej kolejności EDA będzie chciała zoptymalizować programy modernizacyjne także czołgów innych typów i wersji pozostających na wyposażeniu sił zbrojnych państw UE (Eurosatory 2018: Prezentacja EMBT, 2018-06-13).

Uczestnicy programu, a więc państwa posiadające nadwyżki czołgów Leopard 2A4, jak i te które chcą je zakupić, zostaną poproszeni o przedstawienie swoich oczekiwań. Pozwoli to na szczegółowe i realistyczne zaplanowanie pakietów modernizacyjnych. EDA wyśle swoje zapytania do Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (Aerospace and defence industries Association of Europe, ASD) i narodowych stowarzyszeń przemysłu obronnego (National Defence Industry Associations, NDIAs). Mają one czas do 18 lipca na odpowiedź. EDA podkreśla, że brane pod uwagę będą jedynie pełne rozwiązania systemowe.

EDA zachęca również ustanowienia wielonarodowych partnerstw przemysłowych jako preferowanego mechanizmu wykorzystania możliwości modernizacyjnych. Dzięki temu w łańcuch dostaw mogłyby zostać włączone małe i średnie przedsiębiorstwa. W połowie maja zostaną zorganizowane w Brukseli warsztaty mające na celu promocję współpracy w tym przedsięwzięciu.

Analiza
Wśród państw członkowskich UE, uczestniczących jednocześnie w EDA i mających na wyposażeniu czołgi Leopard 2A4 są Austria (114 pojazdów), Finlandia (139, większość w rezerwie), Grecja (183), Polska (142, planowane do modernizacji) czy Hiszpania (108 w rezerwie). Poza UE w Europie czołgi tego typu ma jeszcze Szwajcaria (104 pojazdy jako Pz 87).

Współpracę z EDA podjęła w 2017 Norwegia, która ogłosiła w czerwcu ubiegłego roku, że posiadane czołgi Leopard 2A4NO nie zostaną poddane modernizacji do standardu 2A7V w ramach Projektu 5050. Otwiera to drogę do sprzedaży tych pojazdów, gdyż po 2025 do służby ma wejść czołg nowej generacji (Norwegia nie zmodernizuje Leopardów, 2018-06-23). W listopadzie 2018 chęć zakupu następcy czołgów TR-580, TR-85 i TR-85M1 Bizon ogłosiła Rumunia. Państwo to chce nabyć 60 nowych wozów, z których 54 trafią do jednostek liniowych, a preferowanym typem jest Leopard 2A7 (Nowy czołg dla Rumunii, 2018-11-22).