Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o rozpoczęciu dwóch postępowań prowadzonych w trybie negocjacji ze spółką PCO dotyczących dostaw noktowizorów strzeleckich PCS-5M, lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom-M i gogli noktowizyjnych MU-3AM i MU-3ADM. Nieco wcześniej informowano także o rozmowach z PCO obejmująych zakupy celowników termowizyjnych SCT Rubin (Więcej Rubinów dla WP, 2019-08-15).

Trwają negocjacje Inspektoratu Uzbrojenia ze spółką PCO w sprawie dostaw w latach 2019-2020 125 noktowizorów strzeleckich PCS-5M, 140 lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom i 119 gogli noktowizyjnych MU-3AM i 527 gogli noktowizyjnych MU-3ADM o wartości ponad 53 milionów złotych / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Trwają negocjacje Inspektoratu Uzbrojenia ze spółką PCO w sprawie dostaw w latach 2019-2020 125 noktowizorów strzeleckich PCS-5M, 140 lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom i 119 gogli noktowizyjnych MU-3AM i 527 gogli noktowizyjnych MU-3ADM o wartości ponad 53 milionów złotych / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W ramach pierwszego postępowania Wojsko Polskie chce w latach 2019-2020 kupić z wolnej ręki 125 PCS-5M (25 w 2019 i 100 w 2020) wprowadzonych do Sił Zbrojnych poleceniem nr 90 z 18 lipca 2012 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ oraz 140 NPL-1M (40 Bromów w 2019 i 100 w 2020) wprowadzonych do Sił Zbrojnych poleceniem nr 240 z 15 maja 2013 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Wartość zamówienia netto szacowana jest na 12 573 170,73 zł.

W ramach drugiego postępowania Inspektorat Uzbrojenia prowadzi rozmowy dotyczące dostaw w latach 119 gogli noktowizyjnych MU-3AM w 2019 i 527 gogli noktowizyjnych MU-3ADM w latach 2019-2020 (138 w 2019 i 389 w 2020). Wartość netto zamówienia szacowana jest na 40 871 869,92 zł. Obydwa urządzenia noktowizyjne zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr 64 z 24 maja 2016. Norma eksploatacji na wszystkie to 24 lata.

W obu przypadkach zamówienie ma zostać dokonane z wolnej ręki z uwagi na wcześniejsze dostawy urządzeń spełniających definicję sprzętu wojskowego przez spółkę PCO, która posiada prawa wyłączne do dokumentacji technicznej wyrobów. Zakup innych modeli doprowadziłoby do sytuacji, w której Wojsko Polskie eksploatowałyby różne rodzaje urządzeń o odmiennych parametrach technicznych, mogące powodować niekompatybilność z używanymi wcześniej.

Poprzednia umowa o wartości 67,8 mln zł na dostawy 266 lornetek noktowizyjnych NPL-1M Brom-M i 620 gogli noktowizyjnych MU-3ADM została podpisana 6 września 2017 podczas targów MSPO 2017 (MSPO17: Cztery umowy dla WP, 2017-09-06).