6 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano cztery umowy na dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego. Obecny podczas ceremonii wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki poinformował, że w przyszłych latach także najważniejsze kontrakty między przemysłem a siłami zbrojnymi także będą zawierane na kieleckich targach.

Pierwsza z umów dotyczyła dostaw 118 pojazdów dalekiego rozpoznania Żmija, które dostarczy konsorcjum z liderem w postaci Polskiego Holdingu Obronnego i spółki Concept. W 2020 pułki rozpoznawcze mają odebrać 25 wozów Wirus LPU-4, w 2021 kolejne 35 pojazdów, a w 2022 pozostałe 58. Wartość umowy wynosi  90 712 500 zł.

Druga umowa obejmowała dostawy sprzętu optoelektronicznego. Postępowanie rozpoczęło się 28 sierpnia w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podpisana z PCO umowa o wartości 67 810 000 zł dotyczy dostaw 266 lornetek noktowizyjnej NPL-1M Brom-M i 620 gogli noktowizyjnych MU-3ADM.

Trzecia umowa o wartości 23 980 500 zł obejmowała dostawy 7,62-mm karabinów snajperskich ZMT Bor. Postępowanie rozpoczęto 29 maja 2017 w oparciu o Wytyczne dotyczące udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa w trybie negocjacji z jednym wykonawcą. Zgodnie z podpisaną 3-letnią umową, Zakłady Mechaniczne Tarnów mają dostarczyć 657 konstrukcji, z czego 60 w 2017, 250 w 2018 i 347 w 2019. To czwarty kontrakt na dostawę Borów. W 2014 zamówiono 60 karabinów, w 2011 – 55, zaś w 2008 – 81. Dodatkowo Wojsko Polskie zdecydowało się na zakup 40 przekrojów tej broni.

Dwie pozostałe umowy dotyczyły dostaw lotniskowego urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/N opracowanego przez Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne za 2 779 140 zł oraz 160 kompletów kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123, które w latach 2017-2018 mają dostarczyć Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA za 4 112 000 zł.