22 maja o godz. 14.00 na terenie koszar 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyła się uroczystość podpisania umów na dostawy wyposażenia dla Wojska Polskiego: trzeciej transzy moździerzy samobieżnych M120K Rak i setek tysięcy mundurów.

Jak dotąd Wojsko Polskie otrzymało 64 moździerze samobieżne M120K Rak (i 24 AWD) na podstawie umowy z 2016. W 2019 zamówiono kolejne 16 egzemplarzy (wraz z 9 AWD). Trzecia umowa pozwoli na zwiększenie liczebności do 122 moździerzy i 53 artyleryjskich wozów dowodzenia (2 moździerze trafia do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu)

Jak dotąd Wojsko Polskie otrzymało 64 moździerze samobieżne M120K Rak (i 24 AWD) na podstawie umowy z 2016. W 2019 zamówiono kolejne 16 egzemplarzy (wraz z 9 AWD). Trzecia umowa pozwoli na zwiększenie liczebności do 122 moździerzy i 53 artyleryjskich wozów dowodzenia (2 moździerze trafia do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu)

Jak poinformował redakcję MILMAG Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia MON (IU MON) umowa podpisana z konsorcjum wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółek Rosomak i Huta Stalowa Wola (HSW) ma wartość 703,1 mln zł brutto. W ramach kontraktu w latach 2022-2024 ma zostać dostarczonych czterdzieści 120-mm moździerzy samobieżnych M120K Rak wraz z dwudziestoma artyleryjskimi wozami dowodzenia (AWD) na podwoziu kto Rosomak.

Oznacza to częściowe wyposażenie dla pięciu Kompanijnych Modułów Ogniowych (KMO). W skład każdego KMO M120K Rak, oprócz ośmiu moździerzy i czterech AWD wchodzą również trzy artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA), jeden artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU), a w dalszej kolejności wejdą także wozy zabezpieczenia technicznego (WZT) i dwa artyleryjskie wozy rozpoznawcze (AWR).

O planach zakupu Raków poinformował po raz pierwszy minister Błaszczak 23 kwietnia bieżącego roku w telewizji publicznej. Negocjacje pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON), a konsorcjum wykonawczym rozpoczęły się 27 kwietnia. Uzbrojenie ma trafić na wyposażenie pododdziałów nowo utworzonej 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Co ciekawe, wcześniej informowano, że dostawy trzeciej transzy Raków zakończą się później, bo do 2026 (Będzie trzecia umowa na Raki, 2020-04-28).

Beneficjentem drugiej umowy jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego (PSO) Maskpol z Konieczek. Podpisana z 3. Regionalną Bazą Logistyczną umowa dotyczy dostawy prawie 440 tys. kompletów mundurów polowych wz. 124P/MON oraz mundurów letnich 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera. Dostawy zostaną zrealizowane w ciągu dwóch lat.

PSO Maskpol dostarczy Wojsku Polskiemu ponad 440 tys. kompletów mundurów polowych wz. 124P/MON oraz mundurów letnich 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera / Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

PSO Maskpol dostarczy Wojsku Polskiemu ponad 440 tys. kompletów mundurów polowych wz. 124P/MON oraz mundurów letnich 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera / Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa

Pierwotne postępowanie w sprawie dostaw mundurów letnich 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera w latach 2020-2022, realizowane przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną, zostało uruchomione 20 grudnia 2019. Dotyczyło dostawy 388 127 kompletów (w tym 345 927 kompletów w ramach zamówienia podstawowego i 42 200 kolejnych w ramach opcji). Jednak 9 kwietnia 2020 zostało unieważnione i następnie wznowione w nowej formule (Więcej mundurów letnich dla WP, 2019-12-21).