14 stycznia Departament Obrony USA wydał zgodę (Milestone C) dla spółki Northrop Grumman na rozpoczęcie produkcji małoseryjnej (LRIP, Low-Rate Initial Production) zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS (Integrated Battle Command System) (USA: Integracja Iron Dome z IBCS, 2021-01-08).

Departament Obrony USA wydał zgodę dla spółki Northrop Grumman na rozpoczęcie produkcji małoseryjnej zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS

Departament Obrony USA wydał zgodę dla spółki Northrop Grumman na rozpoczęcie produkcji małoseryjnej zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS

Decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu programu IBCS poprzedziło siedem testów polowych prototypu systemu, przeprowadzonych przez Northrop Grumman z biurem US Army Integrated Fires Mission Command Program Office od 2015 w realistycznych warunkach. Zakres współpracy obejmował inżynierię systemów, projektowanie oraz rozwój i testowanie sprzętu i oprogramowania.

Pierwotnie planowano, iż decyzja Milestone C zostanie podjęta w 2020 po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego (Engineering and Manufacturing Development, EMD). Planowano również, że US Army wprowadzi IBCS w wersji Increment 2 w 2022, a przez kolejne 18-24 miesięcy zostaną zrealizowane testy funkcjonalności, które być może umożliwią równoczesne wprowadzenie wersji ICBS Increment 3.

IBCS jest kluczowym elementem programu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (IAMD) amerykańskich wojsk lądowych, ale ma również istotne znaczenie z punktu widzenia polskich programów Wisła i Narew / Zdjęcia: Northrop Grumman

IBCS jest kluczowym elementem programu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (IAMD) amerykańskich wojsk lądowych, ale ma również istotne znaczenie z punktu widzenia polskich programów Wisła i Narew / Zdjęcia: Northrop Grumman

W ubiegłym roku (13 i 20 sierpnia) system IBCS przeszedł serię testów LUT (Limited User Test), przeprowadzonych przez 3. batalion 43. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej oraz 3. batalion 6. testowego pododdziału obrony powietrzno-rakietowej Artylerii Obrony Powietrznej US Army (Awaria PAC-3 MSE podczas testu IBCS, 2020-08-27, IBCS przeciwko dwóm pociskom, 2019-12-14).

3. batalion 43. Pułku ma być pierwszym pododdziałem US Army, który zostanie wyposażony w IBCS, a także pierwszym, który otrzyma radiolokatory średniego zasięgu nowej generacji, opracowane w ramach programu LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) przez Raytheona jako następcę AN/MPQ-65 (Pierwsza antena LTAMDS, 2020-02-22).

IBCS jest kluczowym elementem programu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (Integrated Air and Missile Defense, IAMD) amerykańskich wojsk lądowych, ale ma również istotne znaczenie z punktu widzenia polskich programów WisłaNarew. W ramach tego pierwszego, system IBCS zostanie zintegrowany z dwoma zamówionymi 28 marca 2018 bateriami zmodernizowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej MIM-104F Patriot PAC-3+ (Post-Deployment Build 8). Northrop Grumman otrzymał środki w wysokości 349 377 402 USD (1,3 mld zł) na produkcję elementów IBCS dla Wojska Polskiego 13 marca 2019 (Produkcja IBCS dla Polski, 2019-03-15).

Sercem systemu IBCS jest stanowisko dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operations Center), którego pierwszy seryjny egzemplarz dostarczono na początku maja 2019. Składa się on z trzech elementów. Zadaniem C-OPS (Current Operations IBCS EOC) jest monitorowanie i kontrolowanie aktualnych działań własnych jednostek, natomiast E-OPS (Engagement Operations IBCS EOC) zajmuje się przechwytywaniem pojawiających się zagrożeń. Z kolei F-OPS (Future Operations IBCS EOC) posłuży do planowania przyszłych działań własnych jednostek i będzie wykorzystywane na szczeblu dowództwa dywizjonu. Uzupełnieniem jest zintegrowana sieci kontroli ognia, złożona z masztów radiolinii IFCN (Integrated Fire Control Network) (Stanowisko dowodzenia IBCS, 2019-05-08).