Na początku maja amerykański koncern Northrop Grumman poinformował, że US Army odebrała pierwsze pierwsze stanowisko dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operations Center) w konfiguracji seryjnej, będącego istotnym elementem Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (Integrated Battle Command System, IBCS). Jest to istotnie nie tylko z punktu widzenia amerykańskiego programu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej (Integrated Air and Missile Defense, IAMD), ale także z polskich programów obrony powietrznej Wisła Narew (Produkcja IBCS dla Polski, 2019-03-15).

Stanowisko dowodzenia i kierowania walką EOC zostało posadowione na podwoziu z rodziny Oshkosh FMTV 6x6. Składa się z trzech elementów: C-OPS, E-OPS i F-OPS / Zdjęcie: Northrop Grumman

Stanowisko dowodzenia i kierowania walką EOC zostało posadowione na podwoziu z rodziny Oshkosh FMTV 6×6. Składa się z trzech elementów: C-OPS, E-OPS i F-OPS / Zdjęcie: Northrop Grumman

Dostarczone stanowisko EOC przeszło wszystkie testy odbiorcze głównych komponentów w tym weryfikację systemu. Engagement Operations Center przekazano w konfiguracji produkcyjnej, która zostanie poddana próbom kwalifikacyjnym przed rozpoczęciem etapu testów operacyjnych IOT&E (Initial Operational Testing and Evaluation). Do końca 2019 US Army odbierze 11 kolejnych stanowisk EOC, a także 18 radiolinii dla IBCS (IFCN Relay – Integrated Fire Control Network Relay).

Produkcja małoseryjna wszystkich elementów tworzących system IBCS rozpocznie się w 2020, gdy nastąpi zakończone etapu badawczo-rozwojowego (Engineering and Manufacturing Development, EMD). US Army planuje wprowadzić IBCS w wersji Increment 2 w 2022. Przez kolejne 18-24 miesięcy planowane są testy funkcjonalności, które być może umożliwią równoczesne wprowadzenie wersji ICBS Increment 3.

EOC, który stanowi serce systemu IBCS, składa się z trzech elementów. Zadaniem C-OPS (Current Operations IBCS EOC) jest monitorowanie i kontrolowanie aktualnych działań własnych jednostek, natomiast E-OPS (Engagement Operations IBCS EOC) zajmuje się przechwytywaniem pojawiających się zagrożeń. Z kolei F-OPS (Future Operations IBCS EOC) posłuży do planowania przyszłych działań własnych jednostek i będzie wykorzystywane na szczeblu dowództwa dywizjonu. Co ciekawe, w konfiguracji dla US Army, w kabinie (kontenerze) kolejnego pojazdu umieszczono serwerownię S280, a wyposażenie informatyczne i łączności do dotychczasowych prób umieszczano w namiocie. Natomiast w konfiguracji docelowej, w tym polskiej, wszystkie znajdą się w kontenerach.