24 października Huta Stalowa Wola (HSW) otrzymała od amerykańskiego koncernu Raytheon zamówienie na usługę przygotowania realizacji przyszłego kontraktu, dotyczącą programu Wisła. Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), w skład której wchodzi HSW reprezentował wiceprezes Sebastian Chwałek, podpisy ze strony HSW złożyli Jacek Kosiński i Bartłomiej Zając, a ze strony Raytheon – Wes Kremer, Tom Laliberty i Pete Bata.

Podpisana umowa otworzy drogę do uruchomienia kontraktu wykonawczego na 16 wyrzutni M903 systemu Patriot dla Sił Zbrojnych RP, co ma nastąpić jeszcze w 2018. /Zdjęcie: US Army

Podpisana umowa otworzy drogę do uruchomienia kontraktu wykonawczego na 16 wyrzutni M903 systemu Patriot dla Sił Zbrojnych RP, co ma nastąpić jeszcze w 2018. /Zdjęcie: US Army

Jest to pierwsze zamówienie złożone w Grupie PGZ przez koncern Raytheon w ramach pierwszej fazy programu Wisła.Zamówienie obejmuje opracowanie wstępnego planu zarządzania programem i identyfikacji ryzyka. Jego formalna realizacja, oprócz wyżej wymienionych ma za zadanie pokrycie części kosztów poniesionych do tej pory przez HSW, związanych z przygotowaniem oferty integracji i produkcji wyrzutni rakiet M903 systemu MIM-104F Patriot PAC-3+ (Post-Deployment Build 8, PDB-8) (Program Wisła: rekordowa umowa podpisana, 2018-03-28).

Złożenie tzw. zamówienia T&M (Time and Material) na ręce HSW potwierdza gotowość spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ – Wisła do realizacji przedmiotowego programu, w tym umów offserowych, ale przede wszystkim do przyszłych zamówień w ramach realizacji dostaw systemu Wisła do Sił Zbrojnych RP, a także włączenie w globalnych łańcuch dostaw systemu Patriot.

Konsorcjum PGZ – Wisła odpowiadające za realizację programu, składa się z czternastu podmiotów: PGZ, HSW, Mesko, PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych, spółek Jelcz i Autosan, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, Zakładów Mechanicznych Tarnów, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, PCO i Wojskowych Zakładów Łączności nr 1. Część spółek z Grupy będzie realizować prace jako poddostawcy wyżej wymienionych podmiotów (Program Wisła: umowy offsetowe podpisane, 2018-03-23).

Zamówienie zostało sygnowane przez Sebastiana Chwałka (wiceprezes PGZ), Jacka Kosińskiego i Bartłomieja Zająca (HSW), a także Wesa Kremera, Toma Laliberty'ego i Pete'a Batę (Raytheon). /Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Zamówienie zostało sygnowane przez Sebastiana Chwałka (wiceprezes PGZ), Jacka Kosińskiego i Bartłomieja Zająca (HSW), a także Wesa Kremera, Toma Laliberty’ego i Pete’a Batę (Raytheon). /Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Kolejnym ważnym krokiem w realizacji programu będzie podpisanie kontraktu wykonawczego na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet M903 systemu Patriot, którego podpisanie planowane jest jeszcze w tym roku. W wyniku negocjacji międzyrządowych PGZ uzyska technologie i wiedzę pozwalające na istotny udział w produkcji wyrzutni i jej komponentów. Wszystkie dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, których znaczna część powstanie w krajowym przemyśle obronnym. Takie rozwiązanie obniży również koszt utrzymania cyklu życia (life cycle-cost, LCC) systemów, za których eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy.

Wcześniej, Departament Obrony USA podpisał pierwszy kontrakt z Raytheonem o wartości 1,53 mld USD (5,58 mld zł) na produkcję elementów systemu Patriot dla Polski. Oddzielna modyfikacja do kontraktu zostanie udzielona koncernowi Lockheed Martin na produkcję 208 pocisków rakietowych Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), a także 8 testowych (Początek produkcji Patriota dla Polski, 2018-09-26).