15 sierpnia koncern Northrop Grumman ujawnił, że podczas niedawnego testu SCOE 4.0 (Soldier Checkout Event), przeprowadzonego wspólnie z US Army, sprawdzano działanie zintegrowanej sieci kontroli ognia Integrated Fire Control Network w znacznym rozproszeniu. IFCN, wchodząca w skład systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS, spinała jednostki rozmieszczone na poligonach White Sands w Nowym Meksyku, Fort Bliss w Teksasie i Redstone Arsenal w Alabamie. (Przyspieszenie integracji IBCS, 2018-03-20).

Test zintegrowanej sieci kontroli ognia IFCN wykazał, że istnieje możliwość ustanowienia sieci łączności i dowodzenia na bardzo dużym obszarem dzięki jej skalowalności. IFCN ma być kluczowym komponentem systemu dowodzenia obrona powietrzną ICBS, którego wdrożeniem jest zainteresowana Polska  / Zdjęcie: Northrop Grumman

Test zintegrowanej sieci kontroli ognia IFCN wykazał, że istnieje możliwość ustanowienia sieci łączności i dowodzenia na bardzo dużym obszarem dzięki jej skalowalności. IFCN ma być kluczowym komponentem systemu dowodzenia obrona powietrzną ICBS, którego wdrożeniem jest zainteresowana Polska / Zdjęcie: Northrop Grumman

Szkieletem badanego systemu było 9 stanowisk dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operations Center) oraz 12 masztów radiolinii IFCN (Integrated Fire Control Network Relay). Podczas próby uzyskano i utrzymano sieć łączności głosowej, wideo i transmisji danych w realiach zbliżonych do warunków bojowych. Sieć połączyła stacje radiolokacyjne AN/MPQ-64 Sentinel i AN/MPQ-65 z wyrzutniami M902 i M903 dla pocisków przechwytujących PAC-2, PAC-3 i PAC-3 MSE (Nowy radar dla Patriotów, 2017-08-08).

Utworzono w ten sposób grupę zadaniową Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową do ochrony czterech strategicznych obszarów, położonych w znacznej odległości od siebie. Zrealizowano cykl scenariuszy zakładających ataki powietrzne z udziałem wrogich statków powietrznych, pocisków manewrujących i rakietowych pocisków balistycznych krótkiego- i średniego zasięgu.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami testy wykazały skuteczność systemu IBCS w zakresie zarządzania siecią łączności, tworzenia jednolitego, zintegrowanego obrazu sytuacji powietrznej, a także planowania, wykonywania i monitorowania sytuacji zagrożenia. Ponadto, specjaliści dodawali i usuwali elementy sieci IFCN, aby wykazać zdolność systemu IBCS do automatycznej konfiguracji w ramach mobilnej sieci typu ad-hoc. 

Poprzednie testy SCOE potwierdzały, że system jest zdolny do utworzenia znacznie dokładniejszego obrazu powietrznego i przeciwdziałania atakom elektronicznym. Dzięki temu efektory systemów obrony są zdolne do przechwytywania celów bezpośrednio po wykryciu, zdalnie w trybie automatycznym czy jednocześnie dwóch o różnych charakterystykach lotu 

Analiza
Przeprowadzony przez Amerykanów test sieci IFCN może być istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Udowodniono, że komponenty rozwijanego systemu dowodzenia ICBS umożliwiają zarządzanie obroną powietrzną w warunkach zbliżonych do bojowych na znacznym obszarze. Test wykazał, że przyszły system dowodzenia opl, który ma powstać po zrealizowaniu drugiej fazy programu Wisła, będzie technicznie zdolny do ustanowienia zintegrowanej sieci kontroli ognia IFCN w przestrzeni powietrznej całej Polski. (Program Wisła: umowy offsetowe podpisane, 2018-03-23, Program Wisła: rekordowa umowa podpisana, 2018-03-28).