26 sierpnia portal branżowy Defense News jako pierwszy uzyskał potwierdzenie ze strony amerykańskich wojsk lądowych (US Army) dotyczące doniesień sprzed dwóch dni opublikowanych przez Inside Defence o nieudanej próbie przechwycenia, jaka miała miejsce 20 sierpnia, pocisku-celu Black Dagger przez pocisk przechwytujący PAC-3 MSE podczas testu zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS (Miliardy na pociski PAC-3, 2020-05-02).
 Informacja o nieudanym starcie pocisku przechwytującego PAC-3 MSE w ramach testów ogniowych zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS jest istotna także z polskiego punktu widzenia i realizowanego dwuetapowego programu obrony powietrznej średniego zasięgu kr. Wisła. W ramach pierwszego, Wojsko Polskie otrzyma 206 pocisków PAC-3 MSE dla dwóch baterii Patriotów, a w ramach drugiego całość (łącznie 8 baterii) zostanie spięta przez IBCS, którego Polska będzie pierwszym użytkownikiem eksportowym / Zdjęcie: Lockheed Martin

Informacja o nieudanym starcie pocisku przechwytującego PAC-3 MSE w ramach testów ogniowych zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS jest istotna także z polskiego punktu widzenia i realizowanego dwuetapowego programu obrony powietrznej średniego zasięgu kr. Wisła. W ramach pierwszego, Wojsko Polskie otrzyma 206 pocisków PAC-3 MSE dla dwóch baterii Patriotów, a w ramach drugiego całość (łącznie 8 baterii) zostanie spięta przez IBCS, którego Polska będzie pierwszym użytkownikiem eksportowym / Zdjęcie: Lockheed Martin

Próby z zeszłego czwartku, zrealizowane na poligonie White Sands w stanie Nowy Meksyk, były drugim istotnym egzaminem  dla systemu dowodzenia IBCS (Integrated Battle Command System) w ramach tzw. testów LUT (Limited User Tests) – pierwszy miał miejsce 13 sierpnia br. (IBCS przeciwko dwóm pociskom, 2019-12-14).

O ile podczas prób ogniowych z 13 sierpnia podczas których dwa PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) z powodzeniem przechwyciły dwa cele aerodynamiczne imitujące pociski manewrujące, to podobnie miało też być tydzień później. Z tą różnicą że w przechwyceniu brały udział pociski PAC-2/GEM (Guidance Enhanced Missile) i PAC-3 MSE. Pierwotnie informowano, że oba trafiły swoje cele niemal równocześnie: pierwszy pocisk manewrujący niskolecący, a drugi taktyczny pocisk balistyczny w postaci pocisku-celu Black Dagger (zwanego też zombie). Potwierdzili to wówczas zastępca szefa sztabu US Army, gen. Joseph Martin i podsekretarz US Army James McPherson – nie precyzując jednak jakiego typu pociski wykorzystano.

Jak się miało potem okazać pocisk PAC-3 MSE jednak miał awarię i nie wystartował, więc zdecydowano, że Black Dagger zostanie zestrzelony również za pomocą PAC-2/GEM, co zrobił z pełnym sukcesem. W gotowości pozostawał także pocisk PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative) (Rumunia odbiera pierwsze zestawy Patriot, 2020-08-20).

Informacje o nieudanej próbie PAC-3 MSE, początkowo nieoficjalne, zostały potwierdzone później przez płka Phila Rottenborna, dyrektora projektu IBCS w biurze programowym Missiles and Space w dowództwie US Army. Podkreślił jednocześnie, że podobnie jak 13 sierpnia, system IBCS spełnił swoje zadanie przekazując poprawne koordynaty celów do jednostek ogniowych, a wstępne raporty wskazują, że problem mógł być po stronie pocisku. Konieczne są jednak dalsze analizy, aby ustalić co tak naprawdę się wydarzyło (Kolejne fundusze na Wisłę, 2020-02-01).

W obu testach, planowanych pierwotnie na maj br., ale przesuniętych z powodu pandemii COVID-19, brały udział 3. batalion 43. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej oraz 3. batalion 6. testowego pododdziału obrony powietrzno-rakietowej Artylerii Obrony Powietrznej. Wykorzystano do tego dwa stanowiska dowodzenia i kierowania walką EOC (Engagement Operations Center) szczebla baterii i jedno szczebla batalionu, radary kierowania ogniem AN/MPQ-65 i AN/MPQ-64 Enhanced Sentinel A3 oraz trzy wyrzutnie M903 systemu Patriot (jedna zapasowa). Zakończenie testów planowano na połowę września br., a do końca roku zaplanowano podjęcie decyzji dotyczącej produkcji małoseryjnej (Stanowisko dowodzenia IBCS, 2019-05-08).

3. batalion 43. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej ma być pierwszym poddodziałem US Army, który zostanie wyposażony w zintegrowany system dowodzenia obroną powietrzną IBCS – wstępna gotowość operacyjna miała zostać ogłoszona w 2022. Będzie również pierwszym, który otrzyma radiolokatory średniego zasięgu nowej generacji, opracowane w ramach programu LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) przez Raytheona jako następcę AN/MPQ-65 (Pierwsze próby LTAMDS, 2020-03-19).