27 sierpnia  wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Zakłady Chemiczne Nitro-Chem poinformowały o zakończeniu elaboracji stu 227-kg bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia Mark 82, przeznaczonych dla samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+. Linia montażowa została uruchomiona w lipcu, po tym jak zakłady otrzymały certyfikat potwierdzający zakończenie procesu wdrażania technologii. Kolejne sto bomb zostanie przekazanych Siłom Powietrznym RP jeszcze w 2019, a następne dwieście trafi do tego samego odbiorcy w 2020 (Nitro-Chem z certyfikatem do produkcji Mk 82, 2019-07-16).

Bomba Mark 82 została zaprojektowana przez General Dynamics w latach 1950. jako swobodnie opadająca bomba odłamkowo-burząca ogólnego przeznaczenia o długości 2,22 m, średnicy 273 mm i masie nominalnej 227 kg. Ładunek wybuchowy stanowi tritonal (80% trotylu i 20% proszku aluminiowego), minol lub H-6 o masie 87 kg. Służy do rażenia celów stacjonarnych na ziemi i na wodzie. / Zdjęcia: Zakłady Chemiczne Nitro-Chem

Bomba Mark 82 została zaprojektowana przez General Dynamics w latach 1950. jako swobodnie opadająca bomba odłamkowo-burząca ogólnego przeznaczenia o długości 2,22 m, średnicy 273 mm i masie nominalnej 227 kg. Ładunek wybuchowy stanowi tritonal (80% trotylu i 20% proszku aluminiowego), minol lub H-6 o masie 87 kg. Służy do rażenia celów stacjonarnych na ziemi i na wodzie. / Zdjęcia: Zakłady Chemiczne Nitro-Chem

Bomby powstały poprzez elaborowanie materiałem wybuchowym korpusów produkowanych w zakładach RWM Italia z grupy Rheinmetall Defence w Domusnovas na Sardynii. Włączenie bydgoskich zakładów do procesu produkcji standardowych bomb amerykańskich jest rezultatem umowy podpisanej 29 listopada 2017 z RWM Italia (Mk 82 z Nitro-Chemu, 2017-11-29).

Jeden z budynków na terenie Nitro-Chemu został gruntowne odnowiony za potrzeby uruchomienia linii montażowej. Zakupiono odpowiednie wyposażenie i przeszkolono personel zakładów. Współpraca z RWM Italia rozpoczęła się od wzajemnych wizyt, w trakcie których strona włoska oceniała możliwości polskich zakładów, a załoga Nitro-Chemu uczyła się elaboracji bomb. W drugim etapie współpracy Nitro-Chem pozyskał niezbędne technologie, a w grudniu 2018 pracownicy wykonali kilka certyfikacyjnych bomb. Porozumienie umożliwia import gotowych bomb na rynki trzecie. Warto zauważyć, że Mk 82 są w użyciu w wojskach lotniczych prawie wszystkich państw członkowskich NATO i tam należy szukać potencjalnych odbiorców w pierwszej kolejności.

Mk 82 z Nitro-Chemu spełnia wymagania jakościowe stawiane przez RWM Italia i jest w pełni wymienna z bombą produkcji włoskiej. Ponadto, polska bomba będzie miała zastosowanie w kierowanych systemach uzbrojenia GBU-12 Paveway II, GBU-22 Paveway III czy GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Munition), dzięki kompatybilności z systemami naprowadzania koncernów Raytheon i Boeing. W ciągu ostatnich trzech lat Siły Powietrzne zamówiły ok. 1300 bomb tego typu, w tym 550 z nich 11 sierpnia 2017.

Warto dodać, że Nitro-Chem będzie mieć również możliwość elaboracji bomb rodziny Mark 80, łącznie z ciężkimi bombami o wagomiarze 909 kg, czyli Mark 84, jeśli te zostaną zakupione przez Siły Powietrzne. List intencyjny ws. możliwości rozpoczęcia produkcji w Bydgoszczy bomb Mark 82 i Mark 84 podpisano 17 maja 2017.