9 stycznia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie na dostawę w latach 2019-2020 lotniczych bomb burzących FAB-500SzN lub równoważnych dla samolotów myśliwsko-bombowych Su-22M4. Zamawiający oczekuje dostawy 60 bomb, w tym 10 do 30 października 2019, a pozostałych do 30 października 2020. 

Su-22M4 jest w stanie przenieść do ośmiu lotniczych bomb burzących FAB-500SzN / Zdjęcie: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego

Su-22M4 jest w stanie przenieść do ośmiu lotniczych bomb burzących FAB-500SzN / Zdjęcie: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minie 15 lutego o godz. 9.00. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia potwierdzające wcześniejszą realizację dostawy o wartości co najmniej 2 mln zł. Kryteriami wyboru ofert będą cena (60%) i gwarancja (40%). FAB-500SzN mają trafić do Składu Regionalnego w Koluszkach podległego 3. Regionalnej Bazie Logistycznej z Krakowa.

Opis
Opracowana w 1976 przez radziecki GBPP Bazalt niekierowana bomba FAB-500SzN (Szturmowaja Niskowysotnaja) została opracowana specjalnie do zrzutów z niskiej wysokości 30-1200 m z samolotów lecących z wysokimi prędkościami rzędu 770-1500 km/h. Można jej także używać do bombardowania w locie nurkowym pod kątem 45 stopni.

FAB-500SzN składa się z części bojowej, zasobnika z układem spadochronowym, urządzenia inicjującego i zapalnika AWU-551. Wagomiar to 500 kg, a jej masa całkowita to 513 kg. Masa ładunku wybuchowego stanowi około połowy masy całkowitej. Bomba ma 2,18 m długości (z zapalnikiem 2,43 m) i 0,45 m średnicy.

FAB-500SzN może być wykorzystywana przeciwko celom naziemnym, okrętom, lotniskom i celom poruszającym się. Su-22M4 może przenieść maksymalnie 8 bomb tego typu (Bomby LBOB-100 dla Su-22 i MiG-29, 2018-12-14; Pironaboje i amunicja do działek lotniczych, 2018-09-17).