24 listopada br. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1) z Zegrza poinformowały o podpisaniu umowy podwykonawczej ze spółką Raytheon Missiles & Defense (część Raytheon Technologies) na realizację usług wsparcia dla systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego MIM-104F Patriot PAC-3+ (Post-Deployment Build 8) w ramach programu Wisła (Jelcz i WZU wyprodukują pojazdy transportowo-załadowcze dla Wisły, 2020-09-23).

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 z Zegrza będą świadczyć usługi wsparcia dla systemu obrony powietrznej MIM-104F Patriot PAC-3+ w ramach programu Wisła / Zdjęcie: Raytheon Technologies

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 z Zegrza będą świadczyć usługi wsparcia dla systemu obrony powietrznej MIM-104F Patriot PAC-3+ w ramach programu Wisła / Zdjęcie: Raytheon Technologies

W ramach niedawno zawartej umowy WZŁ-1 wyposaży wnętrza kontenerów w sprzęt do obsługi technicznej systemu MIM-104F Patriot PAC-3+, przeprowadzi integrację kluczowych komponentów, a także testy końcowe i weryfikację produktów końcowych. Obejmują one centrum serwisowania akumulatorów, element obsługi średniego poziomu oraz transporter małych części zamiennych (Elementy pocisków PAC-3 MSE z WZL-1, 2020-09-07).

WZŁ-1 będzie ściśle współpracować z gdyńskim Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM), spółką zależną PGZ wchodzącą w skład Konsorcjum PGZ-Wisła, który zaprojektuje wyposażenie wnętrza kontenera na podstawie umowy z 26 lutego 2020 (PGZ wzmacnia współpracę z Raytheonem, 2020-02-26).

Ponadto WZŁ-1 współpracować będzie z polskimi partnerami przemysłowymi, którzy dostarczą kontenery operacyjne na sprzęt do obsługi technicznej systemu (Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania z Dębicy; na podstawie umowy z 26 listopada 2019) oraz specjalistyczne naczepy transportowe, na których będą mieścić się kontenery (Demarko Military Vehicles; na podstawie umowy z 15 maja 2020) (Polskie naczepy do Patriotów, 2020-05-17; Polskie komponenty do Patriot, 2019-11-26).

Shawn Rantas, dyrektor ds. polskiego programu Patriot w Raytheon Missiles & Defense powiedział, że WZŁ-1 i nasi pozostali polscy partnerzy przemysłowi są cennymi członkami naszego zespołu Patriot i znacząco przyczynili się do postępu prac, dzięki czemu pierwsza faza programu „Wisła” jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Chcemy budować partnerskie relacje z kolejnymi polskimi firmami, aby tworzyć dalsze okazje do współpracy ekonomicznej, opierające się na lokalnej specjalistycznej wiedzy i technologii.

WZŁ-1 jest jednym z dziewięciu polskich partnerów-dostawców, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji zawartych z Raytheon Missiles & Defense kontraktów na obsługę techniczną i produkcję elementów systemu Patriot w ramach pierwszej fazy programu Wisła (ZM Tarnów dostarczą elementy wyrzutni Patriot, 2020-07-24; Próby Jelczy dla Wisły, 2020-06-08).