4 października Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację wsparcia inżynierskiego zarządzania technicznymi aspektami systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła. Podpisana umowa jest pierwszą z serii i będzie koncentrować się na wpięciu Zintegrowanego Systemu Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (Integrated Battle Command System, IBCS) w narodowe i sojusznicze systemamy dowodzenia oraz kierowania i łączności.

ITWL reprezentował dyrektor dr. hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, a MON pełnomocnik ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu Wisła płk Michał Marciniak. Umowa otwiera wieloletnią współpracę ITWL w programie Wisła. ITWL oczekuje, że aby na bazie instytutu zbudowane zostało, podobnie jak w innych państwach NATO, centrum kompetencyjne w zakresie systemów obrony powietrznej / Zdjęcie: ITWL

ITWL reprezentował dyrektor dr. hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, a MON pełnomocnik ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu Wisła płk Michał Marciniak. Umowa otwiera wieloletnią współpracę ITWL w programie Wisła. ITWL oczekuje, że aby na bazie instytutu zbudowane zostało, podobnie jak w innych państwach NATO, centrum kompetencyjne w zakresie systemów obrony powietrznej / Zdjęcie: ITWL

Zadania jakie ITWL otrzymał zrealizowane zostaną w oparciu o już posiadaną wiedzę w zakresie eksploatacji  systemów dowodzenia. Jeszcze w bieżącym miesiącu planuje się zawarcie kolejnych umów, w których zdefiniowane zostaną dalsze zadania związane z technicznymi aspektami procesu wdrażania systemu Wisła. Wiedza i doświadczenie naukowe ITWL będą mogły stanowić w niedalekiej przyszłości zaplecze merytoryczne dla MON w tym obszarze. Zawarcie umowy możliwe było dzięki wydaniu przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka decyzji o wyasygnowaniu z budżetu środków finansowych w wysokości około 1 mln zł brutto.

13 marca 2019 Departament Obrony USA zlecił spółce Northrop Grumman produkcję elementów systemu IBCS dla Polski za równowartość 349,38 mln USD (1,33 mld zł) / Zdjęcie: Northrop Grumman

13 marca 2019 Departament Obrony USA zlecił spółce Northrop Grumman produkcję elementów systemu IBCS dla Polski za równowartość 349,38 mln USD (1,33 mld zł) / Zdjęcie: Northrop Grumman

Elementy IBCS (w tym radiolinie IFCN Relay, Mobilne Węzły Łączności oraz kabiny F-OPS, C-OPS i E-OPS) wraz z oprogramowaniem i sprzętem kryptograficznym zostaną dostarczone wraz z dwoma zamówionymi bateriami systemu MIM-104 Patriot PAC-3+ (PDB-8). Docelowo system IBCS zostanie połączony z systemami obrony powietrznej WisłaNarew (Sprzęt kryptograficzny dla Wisły, 2019-07-29; Produkcja IBCS dla Polski, 2019-03-15).