26 marca na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych (WZE) w podwarszawskiej Zielonce przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) i amerykańskiego koncernu Lockheed Martin podpisali umowę wykonawczą dotyczącą realizacji 15 umów offsetowych w ramach I fazy programu Wisła. Łączną wartość zobowiązań określono na 724 764 000 zł. Umowy będą realizowane z udziałem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowych Zakładów Elektronicznych, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia (WZU) z Grudziądza, Wojskowych Zakładów Lotniczych (WZL) nr 1 z Łodzi oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z Bydgoszczy. Rozmowy offsetowe zostaną sfinalizowane w ciągu 12 miesięcy (Program Wisła: umowy offsetowe podpisane, 2018-03-23).

W uroczystości podpisania umów wykonawczych do zobowiązań offsetowych wzięli udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, prezes zarządu Grupy PGZ Witold Słowik, a ze strony Lockheed Martin – Jay Pitman, wiceprezes odpowiedzialny za rozwój technologii rakietowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

W uroczystości podpisania umów wykonawczych do zobowiązań offsetowych wzięli udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, prezes zarządu Grupy PGZ Witold Słowik, a ze strony Lockheed Martin – Jay Pitman, wiceprezes odpowiedzialny za rozwój technologii rakietowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Zobowiązania dotyczą przede wszystkim pozyskania zdolności do produkcji wybranych elementów rakietowych pocisków przechwytujących Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE), produkcji i serwisowania elementów wyrzutni M903 oraz podniesienia poziomu obsługi floty powietrznej Sił Zbrojnych RP. Umowy wzmacniają partnerstwo przemysłowe PGZ i Lockheed Martin w zakresie dostaw nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego (Produkcja PAC-3 dla Polski, 2019-03-04).

Obecnie trwają negocjacje ze stroną amerykańską ws. realizacji II etapu programu Wisła, który zakłada zakup 6 kolejnych baterii systemu Patriot wraz z kolejnymi umowami offsetowymi / Zdjęcie: Aaron Henson, USMC

Obecnie trwają negocjacje ze stroną amerykańską ws. realizacji II etapu programu Wisła, który zakłada zakup 6 kolejnych baterii systemu Patriot wraz z kolejnymi umowami offsetowymi / Zdjęcie: Aaron Henson, USMC

Zgodnie z podpisanymi dokumentami, PGZ utworzy również laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych. Pozwoli ono na prowadzenie prób i symulacji z tego typu uzbrojeniem. WZE zajmą się produkcją i serwisowaniem kluczowych elementów pocisków PAC-3 MSE (m.in. modułu sterowania gazodynamicznego) a także kontenerów startowych. WZU i WZL nr 1 wdrożą technologię produkcji elementów wyrzutni M903, będą również odpowiadać za ich obsługę. Produkcja elementów kompozytowych do wyrzutni ma się odbywać w Dęblinie, na terenie dawnych WZL nr 4. Następnie elementy wyrzutni będą montowane w Hucie Stalowa Wola, na podstawie umowy z 14 marca z Raytheon Integrated Defense Systems (HSW wyprodukuje wyrzutnie Patriot, 2019-03-19).

Dodatkowo, WZL nr 2 przejmie częściowo obsługę samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 52+. Będzie serwisować elementy podwozi oraz instalacji elektrycznych i hydraulicznych. Wszystkie umowy offsetowe będą realizowane w ciągu następnych 4-8 lat.

W ramach realizacji I etapu programu Wisła, do 2020 Wojsko Polskie otrzyma dwie baterie zmodernizowanego systemu MIM-104F Patriot PAC-3+ (Post-Deployment Build 8) wraz z sieciocentrycznym Zintegrowanym Systemem Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (Integrated Battle Command System, IBCS) oraz powiązanego z nim pakietu elementów wyposażenia technicznego, logistycznego i szkoleniowego. Wartość całkowita dziesięciu podpisanych 28 marca 2018 umów wyniesie 4,75 mld USD (16,6 mld zł) (Produkcja IBCS dla Polski, 2019-03-15; Program Wisła: rekordowa umowa podpisana, 2018-03-28).

Konsorcjum PGZ-Wisła odpowiadające za realizację programu po stronie polskiej składa się z 14 podmiotów: PGZ (lider), Huty Stalowa Wola, MESKO, PIT-Radwar, WZE, Jelcz, Autosan, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, WZU, Zakładów Mechanicznych Tarnów, WZL nr 1, WZL nr 2, PCO oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1. Ponadto, niektóre z innych spółek z Grupy Kapitałowej PGZ wezmą udział w programie jako poddostawcy.